Nieuwsitems

Annual General Meeting 2023

Deze jaarlijkse meeting was extra van belang omdat onze Nepalese president Basu Dev Neupane afscheid wilde nemen en er dus een nieuwe president van Sathiko Sath Nepal (SSN) verkozen moest worden. Ter ere van deze gelegenheid had onze voorzitter Charles van Voorst Vader besloten op eigen gelegenheid er heen te gaan, en besloten daarna onze oprichters Hilde Noë en Frans van Meerwijk met zijn vrouw Til om ook mee te gaan. Wat een feest!

Helaas kon Basu Dev om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij de AGM. Wel hebben wij hem thuis een door Hilde met Frans voor hem samengesteld herdenkingsboek aangeboden en hebben wij stil gestaan bij zijn grote verdiensten.

Deze AGM was extra feestelijk georganiseerd door Ratna c.s. mede vanwege de aanwezigheid van de oprichters van SKS, Hilde en Frans. Naast alle diploma uitreikingen en verplichte speeches, werden er volksdansen opgevoerd door onze kinderen van de verschilllende ethische groepen die wij huisvesten in het hostel.

Tijdens de AGM werd met name door de Nederlandse aanwezigen uitgebreid in gegaan op het grote belang van de bijdragen van Mr. Basu Dev Neupane, eerst als adviseur, en later als bestuurslid. Hij was voor ons Nederlanders een grote bron van informatie, inspiratie en motivatie en heeft het Nederlandse bestuur lange tijd op uitstekende wijze ondersteund, eerst als adviseur en daarna als president van Sathiko Sath Nepal.

Tijdens deze Annual General Meeting werd de huidige vicepresident Mr. Santa Subba verkozen tot nieuwe president van SSN en Mrs. Anju Malik tot vicepresident. Santa Subba was al actief voor SKS tijdens de oprichting en is vertrouwd met het organiseren van trektochten. Ook runde hij een Bachelors opleidingsinstituut. Wij zijn heel blij dat hij de taak van voorzitter op zich wil nemen.

Mrs. Anju Malik was ook al bestuurslid van SSN en was lerares aan de Little Angels’ School, waar zij jaren lang met hart en ziel alle Sathiko Sath pupillen volgde.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.