Nieuws

Het archief van SkS-nieuwsbrieven en het Aanmeldformulier vindt u onder aan deze pagina.
De Noodfonds-nieuwsbrieven staan op de Noodfonds pagina.

Laatste nieuws:
Vlak na de 10e verjaardag van Sathiko Sath op 4 maart 2019 nodigen we iedereen uit voor een wandel/informatiemiddag op 16 maart 2019 in Baarn. Dit is een mooie gelegenheid om elkaar weer eens in levenden lijve te spreken en hopelijk te inspireren.
We gaan een mooie wandeling maken en zodra we terug zijn in eethuis/café ‘De Generaal’ gaan onze bestuursleden vertellen over onze nieuwe plannen (o.a. Teach The Kids by Kids) die op het punt staan om daadwerkelijk uitgevoerd te gaan worden. Er is ook veel te zeggen over het laatste bezoek aan Kathmandu van Charles en Elizabeth, hoe het met de kinderen gaat en hoe we er financieel voor staan. Tot slot vraagt Hilde onze aandacht voor de 3 challenges waarmee we de financiële positie van Sathiko Sath willen versterken.
Een gedetailleerd programma kun je achter deze link vinden. (24-1-2019)

Ons lustrum, 10 jaar Sathiko Sath.
Op Facebook en in de Nieuwsflits hebben we al wat over dit festijn door laten druppelen.
De Challenge reizen zijn bekend, het sponsorgeld werven kan beginnen, de algemene geef.nl actie staat klaar. De voorbereidingen voor een prachtig 2019 zijn in werking.
Voor alle informatie, kijk op onze speciale Challenges pagina. (7-1-2019).

Sponsorkliks, via wie wij provisie krijgen bij online aankopen, heeft nu ook een eigen webshop. T/m vrijdag 21 december extra kortingen én extra afdracht aan ons. Lees in de pdf wat de kortingscode is en hoe deze actie werkt.
Algemene informatie over Sponskliks staat op deze Help M€€ pagina. (18-12-2018).

Twee bestuursleden lopen rond in Nepal. Zoals altijd met een hele volle agenda. Helaas is de hand-over in Sindhuli vertraagd omdat nog niet alle water-transport onderdelen in orde zijn. Hopelijk kan het nog tijdens hun bezoek plaats vinden. Verder is het huis natuurlijk als eerste weer bezocht. Op Facebook staat een aantal foto’s.
Het is spannend voor Elizabeth, zij maakt kennis met kinderen, ouders, bestuursleden, leden van Rotaryclub Jawalakhel en nog veel meer mensen. Best spannend en intensief. Maar fijn met een frisse blik. (7-11-2018).

Er is net een Update over het Noodfonds verstuurd. Deze is ook te vinden onderaan de Noodfonds pagina op deze website. Vijf projecten zijn klaar en de zesde wordt op 4 november a.s. officieel overhandigd.
Charles en Elizabeth gaan begin november weer op pad. Voor deze hand-over dus, maar ook voor alle bekende acties: hostels, school, accountant, Rotaryclub Jawalakhel, Nepal Youth Foundation. Voor Elizabeth is het de eerste keer als bestuurslid van Sathiko Sath. (4-10-2018).

AVG – privacy beleid – gegevens beschermen

Bent u ook al gek geworden van al die mails met privacy verklaringen, stukken over cookies en al die andere zaken waar die nieuwe wet om vraagt? Wij wel.

Maar door die wet was het wel een mooi moment om eens alle afspraken, ideeën, gewoontes, procedures, data, contracten en meer uitgebreid te onderzoeken en in zwarte letters te formuleren.
Voor de buitenwereld is daar nu onze Privacyverklaring. Voor ons zelf leverde dat beter inzicht op wat we gewoon al deden en doen en wat we kunnen verbeteren.

De verklaring is nu te vinden bij onze officiële documenten en de link wordt ook getoond zodra men contact met ons zoekt via deze website.
Vragen, opmerkingen of wijzig- of verwijder-verzoeken? Mail even naar de secretaris via info@sathikosath.nl . Misschien levert dat een extra punt op een i. (13-6-2018).

Een hele mooie donatie! Lions Club Halderberge hield op vrijdag 13 april een benefit quiz. De opbrengst van € 4500 is voor onze stichting. Voorzitter Charles van Voorst Vader was aanwezig, gaf uitleg over SkS en nam de cheque in ontvangst. Wat een cadeau ! (16-4-2018).

Vandaag, 14 april 2018, New Year in Nepal.

Net gehoord! Alle kinderen zijn over. (7-4-2018).

Charles en Hilde hebben bij de Little Angels’ school contract besprekingen gehouden. Resultaat: wel een redelijke verhoging, maar door de wisselkoers blijkt die niet zo groot te zijn. Per april 2018 geldt het bedrag van € 670 per kind. En dat voor de komende drie jaar. Mooi resultaat.
Binnenkort zullen we u op de hoogte brengen van andere ontwikkelingen en belevenissen tijdens de reis (langs de huizen en organisaties) door Nepal (16-3-2018).

Eindelijk, gelukt. Wat technische hobbels. Maar de jaarstukken staan nu op deze website. Zowel het jaarverslag van onze secretaris als de cijfers – een samenvatting onderin het jaarverslag als het volledige document van penningmeester/accountant.
Trouwens, de bekende twee bestuursleden zitten weer in Nepal. Het eerste wat al bereikt is, is een nieuw contract voor 3 jaar met de LAS. Tevreden over het resultaat: ‘slechts’ 5% verhoging. (9-3-2018).

Naar aanleiding van de reis naar Nepal zijn inmiddels (1 en 21 december) twee Nieuwsflitsen geschreven en verstuurd, naar onze vaste groep geïnteresseerden. Niet gekregen en toch interesse? Meld u aan voor de Nieuwsbrief-lijst, onderaan deze pagina. (28-12-2017).

Afgelopen maand hebben drie SkS supporters resp. hun verjaardag gevierd met een feest, een koffieochtend, en afscheid genomen van werk. In plaats van cadeaus werd een donatie gevraagd. Samen heeft dat rond de € 1500 voor onze kinderen opgeleverd. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. (20-11-2017).

Tijdens de wandeling op 1 oktober hebben we het sponsormechanisme Sponsorkliks gelanceerd. Bestuursleden en een aantal aanwezige donateurs hebben deze manier van online shoppen al in werking gesteld. Met resultaat: de eerste afdrachten zijn al binnen. Ook doen? Het kost u niets, u bestelt zoals altijd alleen maar met een klein omweggetje. Kijk ook op Help m€€. (19-11-2017).

Onze voorzitter Charles en onze zeer oudgediende Hilde zitten momenteel weer in Nepal. 2 weken met een uitgebreid programma. Eén week voor de kinderen, het hostel en de school en nog een week om de voortgang resp. resultaten te zien van de Herbouw projecten in de diverse dorpen. ‘Onze’ school in Babare ziet er mooi uit. Het noodgebouw links er van gaat binnenkort weg.
Kijk ook op onze Facebook pagina (bij 31-10) voor de overdracht van deze school (1-11-2017).

Blijdschap en weemoed
Op donderdag 28 september werd de nieuwe voorzitter van Sathiko Sath geïnstalleerd, Charles van Voorst Vader.
Met deze overdracht werd een tijdperk afgesloten. Dit voorjaar trad Frans van Meerwijk af als voorzitter wegens gezondheidsredenen. Hij was de bevlogen man van het eerste uur, ongelooflijk betrokken, inspirerend en moedig. Het is niet mogelijk om in deze korte bijdrage recht te doen aan zijn betekenis voor Sathiko Sath. En al blijft hij gelukkig op de achtergrond nog bij ons, we missen hem nu al. We kunnen je niet genoeg danken, Frans. En we weten zeker dat onze vrienden in Nepal het precies zo ervaren.
Hilde Noë nam tijdelijk zijn taak over, tot Charles voldoende ingewerkt was. Met hem heeft Sathiko Sath weer een uitstekende, krachtdadige voorzitter. Dat heeft het bestuur ondertussen op veel momenten kunnen ondervinden.
Charles kreeg bij zijn aantreden niet de traditionele hamer aangereikt, maar een mini-olifantje. Daarmee staat hij in een traditie die dateert van het allereerste begin van de stichting.
Toen in november 2008 in Kathmandu besloten werd, samen met een hele groep gidsen en koks en dragers, om een studiefonds op te richten voor (hun) kansarme Nepalese kinderen, ontvingen Frans van Meerwijk en Hilde Noë een olifantje van een betrokken supporter. In het logo van Sathiko Sath heeft de olifant een dragende rol in de samenwerking met de aap, de haas en de vogel. In de oosterse traditie symboliseert hij wijsheid en kracht, geduld en mildheid, allemaal eigenschappen die passen bij een goede voorzitter.
Charles kwam echter evenmin met lege handen. In zijn maidenspeech wees hij op het vele werk dat er verzet was sinds de oprichting, met toch wel bijzondere resultaten. Om dat te benadrukken schonk hij Hilde een mooi handgemaakt bord met het logo van Sathiko Sath (dat staat Frans nog te wachten!). Verder lichtte hij toe waar op dit moment van zijn aantreden zijn prioriteiten komen te liggen. Fondsenwerving staat bovenaan het lijstje.

Wij zijn vol weemoed omdat Frans niet meer zo dicht bij ons kan zijn en wensen hem zoveel goeds in deze levensfase. Tegelijk zijn we ook blij met Charles en wensen hem een mooie en vruchtbare tijd bij Sathiko Sath. (29-9-17)

Een toevoeging op de Noodfonds-nieuwsbrief van mei: het dak zit inmiddels op de school van Okhaldhungha en ook de school in Babare schiet op. Zie de foto’s! (6-6-17 en 20-7-2017)

Vandaag is de KidsRights Index 2017 gepubliceerd. Helaas is Nepal van plek 121 gezakt naar 125. De beide jaren daarvoor stond men echter op plek 129. Zó diep op de lijst van in totaal 165 landen, dus er is nog steeds werk aan de winkel! Zie voor meer uitleg over deze lijst: Foundation. (15-5-17)

Een Goed Nieuw Jaar 2074!

Vandaag, op 13 april, begint in Nepal het nieuwe jaar. Een feestje dus.
Onze kinderen hebben weer een stapel mooie kaarten getekend, die vandaag bij een aantal van onze relaties in de bus zijn gevallen. Hieronder alle kaarten op het prikbord. Zodat iedereen kan zien welk een variëteit tevoorschijn is gekomen.

Alle financiële stukken en het jaarverslag voor het jaar juli 2015 – juli 2016 zijn geplaatst onder Organisatie(13-3-17)

Hilde Noe en Charles van Voorst Vader doen verslag over hun eerste week in Kathmandu.
“We startten met een gesprek met onze adviseur Basu Dev Neupane, vooral over de financiën en het noodfonds, plus de missie/visie en een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats), waarover het Nederlandse bestuur kort geleden heeft gebrainstormd. Een van de dingen die toen ook werden besproken, is een Teach-the-teacherproject in het kader van het terugbrengen van kennis naar de dorpen en duurzaamheid in projecten.
Dag 2: een uitgebreid bezoek met Ratna (huisbeheerder en verzorger) aan de Little Angels’ School. Een grote groep leraren gaf een presentatie over ieder SkS-kind. Ook het vorige hoofd van de school (oprichter) was toevallig aanwezig. ’s Middags bezoek aan de hostels: kinderen zien en van alles bespreken met Ratna. Een van de belangrijkste mededelingen was dat er om voldoende financiële armslag te houden voorlopig geen nieuwe kinderen bij kunnen.

Dag 4: clubmeeting Rotary met daarna overleg over de voortgang van de herbouw vanuit het noodfonds.
Dag 5: bezoek aan de KTM Universiteit om te spreken over mogelijkheden van een Teach-the-teacherproject.
Dag 6: Nepalese Board Meeting in ons jongenshuis. Uitwisseling van belevenissen, zorgen, het procedure manual, plannen etc.”
(12-2-17)

Er is recent een uitgebreide update verstuurd naar iedereen die een donatie heeft gedaan aan het Noodfonds van Sathiko Sath/HT Wandelreizen. In de vorm van een digitale nieuwsbrief per mail aan de SkS-bekenden (ook te vinden onder tab Noodfonds) en per post aan alle anderen. Een hele klus om achter de huisadressen te komen. Eindelijk zit er schot in het werk in Nepal. Dus er is eindelijk ook echt wat te melden.
(9-3-17)

Eind februari 2017 zijn opnieuw twee bestuursleden naar Kathmandu vertrokken. Zij zullen daar het Nepalese bestuur ontmoeten, natuurlijk bij onze huizen op bezoek gaan, overleg hebben met de accountant en nog veel meer. Als het lukt gaan zij ook de stad uit om te gaan kijken naar enkele herbouwprojecten die uit het Noodfonds worden gefinancierd.

De secretaris van het bestuur heeft weer een lezenswaardig jaarverslag gemaakt. Het verslagjaar loopt van half juli 2015 tot half juli 2016; gelijk op met de verslagleggingen in Nepal. In het verslag is ook een financiële verantwoording opgenomen. Het is hier te vinden.

Sathiko Sath was zeer vereerd om als eerste Goede Doel te mogen optreden op de nieuwe website van Shop & Doneer. In december 2015 en een deel nog van januari mochten wij – als enige – het donatiedoel zijn.
Zo’n activiteit van klikken – shoppen – doneren was nog wat onwennig voor onze volgers, maar desondanks zijn er toch mensen geweest die bereid waren om via een omweggetje online te winkelen en daarmee SkS te ondersteunen.
De opbrengst is € 80. Mooi meegenomen.

Nieuwsbrieven

Minimaal 2 keer per jaar verschijnt de SkS-nieuwsbrief, waarin u alles kunt lezen over de laatste stand van zaken bij de stichting. Als u teruggaat in de tijd, naar de eerste nieuwsbrieven, leest u daar alles over het prille, spannende begin. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrieven achtergrondverhalen over de kinderen, hun schoolprestaties, hun school en hun buitenschoolse activiteiten. Zo blijft u als belangstellende – en hopelijk als donateur – op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de stichting.
De nieuwsbrieven over het noodfonds vindt u onder het tabblad Noodfonds.

Eerder verschenen nieuwsbrieven

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen.

Aanmelden nieuwsbrief

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.
Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.