Wat doet Sathiko Sath

Wanneer wij westerlingen in de Himalaya gaan trekken of klimmen, hebben we daarbij de hulp van mensen uit de bergen nodig. De gidsen, koks en dragers die trekkings en expedities in het hooggebergte ondersteunen, behoren tot diverse bevolkingsgroepen zoals Sherpa, Tamang, Magar, Gurung, Shrestha en Newari. Onderweg maken we via hen kennis met de leefomstandigheden van deze bergvolken, die veelal arm zijn en hun kinderen weinig perspectief kunnen bieden op een betere toekomst. Het onderwijs in hun dorpen is slecht en de mogelijkheden om zich te ontplooien zijn er beperkt.

Doel

Sathiko Sath is in 2009 opgericht om deze kinderen meer kansen te geven. We doen dat door ze goed onderwijs aan te bieden op een van de beste scholen in Kathmandu, de Little Angels’ School (LAS). De oprichter van deze school was zelf ooit een ‘bergkind’; hij kent de achtergrond van onze kinderen dan ook goed. Wij garanderen ‘onze’ kinderen minimaal tien jaar scholing op de LAS, gevolgd door twee jaar hoger secundair onderwijs of een beroepsopleiding. Dit verzekert hen van een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden. We streven naar een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes en tussen de etnische groepen. Ook kinderen met een fysieke handicap komen in aanmerking voor plaatsing. Momenteel (schooljaar 2022-2023) hebben we 38 kinderen onder onze hoede.

Wij bieden de kinderen:

  • goed onderwijs, waarbij sport, dans en kunsten ruim aandacht krijgen;
  • alle benodigde schoolboeken en overige schoolspullen, zoals schrijfgerei en schriften;
  • schooluniform en sportkleding, inclusief schoeisel;
  • huiswerkbegeleiding en advies bij beroepskeuze;
  • digitale vaardigheden (e-learning en e-library);
  • onderdak en volledige verzorging.

Huisvesting

De kinderen die via Sathiko Sath naar school gaan in Kathmandu, hebben daar ook onderdak nodig. De stichting huurt daarom twee dicht bij elkaar gelegen huizen waar de kinderen wonen, spelen en studeren. Ze worden er begeleid door Nepalese zorgouders. Eén huis wordt bewoond door de meisjes, het andere huis door de jongens. Dit huis is de centrale plek voor eten en andere gemeenschappelijke activiteiten en heeft een buiten speelplaats.
De kinderen helpen mee in huis van schoonmaken tot koken, van technische reparaties tot het verbouwen van groente. Ze leren respectvol omgaan met kinderen met andere gewoontes en achtergronden en ontwikkelen een grote mate van zelfstandigheid.
De huisvesting voldoet aan de eisen die door de Nepalese overheid aan hostels worden gesteld.

Begeleiding en resultaten

De overgang van de thuissituatie naar het wonen in de huizen in de stad is groot. De kinderen worden daarom door zowel de zorgouders als de school nauwlettend gevolgd en waar nodig extra begeleid. Hun vorderingen worden ieder kwartaal uitvoerig besproken. Er is ook regelmatig overleg van de zorgouders en de begeleiders met de school en de ouders.
Het gaat goed met de kinderen: hun resultaten zijn uitstekend en ze zijn uiterst gemotiveerd.

Kosten

De benodigde bedragen voor scholing en onderdak zijn momenteel resp. circa € 650 en € 1.100 per kind per jaar. Dit bedrag is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en afgesloten contracten. Er wordt voortdurend scherp gelet op de beheersing van de kosten. Elk jaar wordt er verantwoording over de uitgaven afgelegd in de jaarstukken, die zowel door Nederlandse als Nepalese accountants worden gecontroleerd.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.