Samenwerken

Er zijn verschillende vormen van samenwerking tussen Sathiko Sath en andere organisaties.
In Nederland is er vooral contact met de Nepal Federatie Nederland. In Nepal wordt samengewerkt met organisaties die ons adviseren. En Rotary huist in vele landen.

Nepal Federatie Nederland stelt zich tot doel een platform te zijn voor alle organisaties die met Nepal van doen hebben. Dit platform, de NFN, zorgt voor onderlinge communicatie, samenwerking, en is spreekbuis van de leden naar overheden, media en vermogensverstrekkers.

De Rotaryclubs Groningen-Oost (NL), Münster Sankt Mauritz (DE), Jawalakhel (NP) én de Rotary Foundation (US) waren en zijn door aanzienlijke financiële ondersteuning, via Rotary Grants, en het geven van adviezen door individuele leden, van grote waarde voor Sathiko Sath.
De Nepalese club Jawalakhel is actief nauw betrokken geweest bij de geslaagde uitvoering en de follow-up van wederopbouw projecten in het kader van het Noodfonds dat werd opgericht na de aardbeving in 2015.
Overlegd wordt hoe Rotaryclub Jawalakhel (NP) en een Rotaryclub in Nederland ons Training The Teachers (TTT) programma inhoudelijk en financieel via Rotary Grants zouden kunnen ondersteunen.

Stichting Milijuli heeft een vergelijkbare doelstelling als Sathiko Sath. het uitwisselen van informatie ligt voor de hand. Enkele jaren geleden was er een probleem bij de begeleiding van een jong meisje. Op verzoek van Milijuli en op hun kosten is dat meisje nu opgenomen in ons hostel en draait ze mee in het Sathiko Sath programma
De Nepal Youth Foundation helpt Sathiko Sath met het onderzoeken van de capaciteiten van onze kinderen en geeft adviezen over mogelijk vervolg onderwijs

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.