Steun ons

Met geld

Spreekt de doelstelling van Sathiko Sath u aan en wilt u ons financieel steunen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Wij kunnen u verzekeren dat 95% van uw bijdrage ten goede komt aan de kinderen. Sathiko Sath is blij met elke financiële steun, hoe klein of groot ook.

Er zijn verschillende mogelijkheden om Sathiko Sath te steunen. Door het doen van een eenmalige gift tot een periodieke schenking en van doneren als bedrijf of stichting tot nalatenschap. Via de blokjes hieronder komt u bij informatie plus mogelijkheden van direct doneren.

Sathiko Sath is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is (zie onze ANBI-status). Daardoor zijn schenkingen aan Sathiko Sath onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar rekeningnummer NL12 RABO 0110 4606 26 t.n.v. Stichting Sathiko Sath; wilt u in dat geval alstublieft uw contactgegevens toevoegen zodat wij u kunnen bedanken voor uw gift.
Wilt u graag een factuur ontvangen nadat u een bedrag heeft overgemaakt? Mail dan naar de penningmeester.

Periodiek schenken


Schenking is volledig aftrekbaar als een vastgesteld bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar wordt overgemaakt en in een overeenkomst is vastgelegd

Meermalig doneren


Gift is fiscaal aftrekbaar boven een drempelbedrag. Er geldt ook een maximum.
In principe via een incasso machtiging

Eenmalig doneren


Gift is fiscaal aftrekbaar boven een drempelbedrag. Er geldt ook een maximum

Doneren als bedrijf


Gift moet vrijwillig zijn en er mag geen tegenprestatie van Sathiko Sath worden gevraagd. Er gelden verschillende fiscale regels voor fiscale voordelen. Doneren als stichting is altijd vrij van belastingen

Nalaten


Een legaat of benoeming als erfgenaam kan opgenomen worden in een testament. Deze gift is vrijgesteld van erfbelasting


Start een privé actie


Geld inzamelen bij het vieren van een jubileum, pensionering, een bijzondere verjaardag of bij een sponsoractie via bedrijf, schoolklas, ......

Op een andere manier dan met geld

Natuurlijk kunt u Sathiko Sath ook helpen door ons op een andere manier te steunen dan met een donatie of een nalatenschap. Sathiko Sath kijkt dankbaar terug op de verschillende manieren waarop dit de afgelopen jaren is gebeurd.

Zo hebben we eind 2021/begin 2022 een heleboel laptops mogen ontvangen, heeft een van onze Vrienden gezorgd voor nieuwe sportkleding voor onze kinderen en heeft het Rijksmuseum een stapel heel mooie truien cadeau gedaan. Wie weet heeft u zelf een idee van wat u, uw bedrijf of organisatie in huis heeft liggen dat een nieuw leven kan leiden.

U kunt ons ook nog op veel andere manieren helpen!
Ook immateriële hulp is welkom.
Word ambassadeur voor ons, help mee aan meer naamsbekendheid, doe online boodschappen via SponsorKliks of help ons met het organiseren van bijeenkomsten.
Er zijn zo veel mogelijkheden, waar wij nog niet over kunnen dromen, maar die u wel zou kunnen bedenken.

Wanneer u voor Sathiko Sath goederen wilt inzamelen of diensten wilt aanbieden, wilt u dan eerst contact opnemen met het secretariaat? Dan kunnen we samen bespreken wat de beste weg is om de goederen en/of diensten aan Sathiko Sath in Nepal of in Nederland over te dragen.

Word ambassadeur


Naamsbekendheid geven en meer

Online winkelen via Sponsorkliks


Online winkelen via een omweggetje bij bekende webshops levert ons commissie op. Voor u geen extra kosten

Folders verspreiden


Er zijn nieuwe folders, in mooie kleurendruk of als pdf te downloaden

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.