Periodiek schenken

Meerjarige bijdrage particulieren, voordelig voor u én voor ons

Overweegt u Sathiko Sath meerdere jaren achtereen te steunen, dan is een periodieke schenking via een overeenkomst een goede optie. De voordelen voor Sathiko Sath zijn groot. Door zo’n periodieke schenking zijn onze jaarlijkse inkomsten beter in te schatten en weten wij beter in hoeverre we aan onze verplichtingen t.a.v. de kinderen kunnen voldoen. Uit praktische overwegingen hanteert Sathiko Sath een minimumdonatie van €50 per jaar voor het aangaan van een overeenkomst.

Aan deze vorm van schenken heeft de Belastingdienst de volgende voorwaarden verbonden:
  • Het schriftelijk vastleggen van uw periodieke schenking d.m.v. een overeenkomst of een notariële akte;
  • Het jaarlijks schenken van hetzelfde bedrag ;
  • Het aangaan van deze overeenkomst voor ten minste 5 jaar.

Het fiscale voordeel

Voldoet uw schenking aan bovengenoemde voorwaarden, dan is dit bedrag volledig fiscaal aftrekbaar. Uw belastbaar inkomen wordt dan lager. Hoe groot het belastingvoordeel voor u is, hang onder meer af van uw inkomen en leeftijd. Het voordeel kan oplopen tot maximaal 37,07% van het geschonken bedrag. Er bestaat een schenkingscalculator, waarmee u een schatting van uw belastingvoordeel kunt maken maar waaraan u geen rechten kunt ontlenen.

Doneren via schriftelijke overeenkomst of notariële akte

Er zijn twee manieren om de schenking schriftelijk vast te leggen, namelijk via een onderlinge overeenkomst met Sathiko Sath of d.m.v. een notariële akte. Aan u de keuze. In beide gevallen geldt hetzelfde fiscale voordeel. De eerste route, via schriftelijke overeenkomst, en aanbevolen voor kleinere en overzichtelijke schenkingen, is het snelst en het eenvoudigst. Bij een schenking van meer dan enkele duizenden euro’s per jaar adviseren wij u met een notaris te overleggen en de schenking wellicht met notariële akte te laten vastleggen.

De schriftelijke overeenkomst

U kunt het formulier van de Belastingdienst hier downloaden. Wij hebben de relevante gegevens van Sathiko Sath al voor u ingevuld. Lukt het downloaden of invullen niet, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester.

Let u op de volgende zaken bij het invullen van de schriftelijke overeenkomst:
  • Lees de toelichting onderaan het formulier goed door
  • Wilt u zo mogelijk het formulier digitaal invullen
  • Als u het formulier handmatig invult, graag dan een zwarte of blauwe pen gebruiken, met blokletters schrijven en beide delen van het formulier invullen
  • Heeft u een fiscale partner? Vul dan ook haar/zijn gegevens in; let erop dat de partner ook moet ondertekenen
  • Wilt u bij punt 3 (gegevens van de schenker) in het veld ‘Telefoonnummer’ ook uw mailadres vermelden? Dit vergemakkelijkt eventueel noodzakelijke correspondentie tussen u en Sathiko Sath.
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar de penningmeester of opsturen naar J. Bouma, Menamerdyk 41, 9045 RA Bitgummole.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.