Meermalig doneren

Spreekt de doelstelling van Sathiko Sath u aan en wilt u ons financieel steunen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Wij kunnen u verzekeren dat 95% van uw bijdrage ten goede komt aan de kinderen.

Met Meermalige giften bedoelen wij donaties per maand, per kwartaal of per jaar.

Deze giften zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor elk nieuw kalenderjaar moet de optelsom van uw giften aan ANBI organisaties in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen. Om deze drempel te bereiken moet u alle giften die u op jaarbasis aan ANBI organisaties doet bij elkaar optellen. De Belastingdienst heeft ook een maximum gesteld aan deze fiscale aftrekbaarheid, het maximum is 10%.

Wanneer u niet zelf elke keer geld wilt overmaken, dan kunt u ons een machtiging geven om met vaste periodes een incasso te laten uitvoeren. Wanneer u het onderstaande formulier invoert, dan kiest u voor deze werkwijze.

Om donaties aan Sathiko Sath in eigen hand te houden, maakt u geld over op rekeningnummer NL12 RABO 0110 4606 26, officieel gevestigd te Meppel.
Wilt u voor een specifieke actie doneren, dan dient u dit in de omschrijving van uw donatie te vermelden.

Sathiko Sath is een ANBI-instelling. Donaties zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 8205.07.738 Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01146741.

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan Sathiko Sath? En uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?
Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met ons aan.  Bekijk eventueel de andere opties op Steun ons.

We kunnen het ons voorstellen dat u graag eerst persoonlijk contact wilt hebben voordat u een grote schenking doet namens uzelf of vanuit een stichting of vermogensfonds. In een persoonlijk gesprek met één van onze bestuursleden kunt u uw wensen kenbaar maken. Samen bekijken we dan welke schenkingsvorm het beste bij u past.

Voor onze hulp hebben we ook de steun van het bedrijfsleven hard nodig. Wilt u meer informatie over het doen van een eenmalige donatie, structureel doneren of een andere vorm van samenwerken? Kijk op Doneren als Bedrijf of laten we samen bekijken wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen en uw bedrijf voor ons. Neem contact op met het bestuur.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.