Doneren als bedrijf

Bent u een stichting of een andere organisatie die zich herkent in de doelstelling van Sathiko Sath, dan kunt u ons op verschillende manieren steunen. Met een gift aan Sathiko Sath laat u als bedrijf of stichting zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Het is daarbij goed om te weten dat de giften aftrekbaar bij de belasting zijn wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Uw gift aan Sathiko Sath wordt beschouwd als een niet-zakelijke donatie. Zo’n donatie wordt gedaan uit vrijgevigheid en vereist geen tegenprestatie van de ontvangende partij (Sathiko Sath) en de donatie mag ook niet uitsluitend dienen om de naam van uw organisatie te promoten. Bij niet-zakelijke donaties gelden verschillende eisen voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

Doneren als onderneming die vennootschapsbelasting betaalt

Betaalt uw bedrijf vennootschapsbelasting, dan is het fiscaal aantrekkelijk om te doneren aan een goed doel dat een ANBI-status heeft. Elke gift is aftrekbaar tot een maximum van 50% van de winst, maar de gift mag niet meer dan € 100.000 bedragen. U dient deze gift via uw bank over te maken; een gift in contant geld is niet aftrekbaar. Meer informatie is te vinden bij de Belastingdienst.

Doneren als onderneming die onder de inkomstenbelasting valt

Heeft u een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan gelden voor u dezelfde regels als zijn beschreven bij eenmalig resp. meermalig doneren. Mocht u besluiten een overeenkomst voor periodiek schenken met Sathiko Sath te willen sluiten dan gelden ook hier dezelfde regels als die beschreven voor particulieren.

Wilt u in deze hoedanigheid een gift doen, vraag eventueel uw belastingadviseur naar de fiscale effecten. U kunt het geld overmaken naar rekeningnummer NL12 RABO 0110 4606 26 t.n.v. Stichting Sathiko Sath; wilt u in dat geval alstublieft uw contactgegevens toevoegen zodat wij u kunnen bedanken voor uw gift. Wilt u graag een factuur ontvangen nadat u een gift heeft gedaan? Mail dan naar onze penningmeester.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.