Nieuwsbrief oktober 2013

Goede stappen in de zomer
Het is een heerlijk warme zomer geweest. Zon, vakantie, genieten van je vrije tijd en even wat minder aandacht voor zoiets als een stichting; het heeft de bestuursleden goed gedaan. Voor Sathiko Sath Nederland waren de zomermaanden dus wat rustiger, maar in Nepal ging alles gewoon door. De zomer is daar juist geen vakantietijd. Terwijl de moesson heerste, met forse regenbuien, draaide de school op volle toeren. De laatste week van juli waren de examens van het eerste kwartaal. Een paar vrije dagen volgden, maar op 11 augustus was iedereen alweer volop aan het werk. Er bleef dan ook regelmatig contact tussen Sathiko Sath Nepal en Nederland. Er werd gemaild, geskypet en er werden foto’s doorgestuurd.

Het Nepalese bestuur
Het is mooi om te zien hoeveel zelfverzekerder het Nepalese bestuur geworden is sinds de start bijna vijf jaar geleden. Ze zijn nu zeer goed in staat om, na gedegen overleg, zelfstandig besluiten te nemen. Dus zonder ‘omweg’ langs het Nederlandse bestuur.
Zo leek het ze een goed idee om onze kinderen medisch te laten keuren, een beetje zoals de schoolarts dat hier in Nederland ook doet. Huisvader Ratna riep hiervoor de hulp in van een oud-studente van de school waar hij vroeger werkte, die nu arts is. De kinderen werden onderzocht, gemeten, gewogen enzovoort. Huismoeder Reba zorgde ervoor – zoals een moeder dat kan – dat het onderzoek in alle rust verliep.

Een broer van Ratna heeft een kleine stichting opgericht die computeronderwijs geeft aan kansarme kinderen. De stichting brengt laptops mee naar de les, waarop de kinderen kunnen werken. Ook onze kinderen komen voor deze lessen in aanmerking en ze vinden ze fantastisch. Zo kunnen ze goed oefenen met wat ze op school hebben geleerd en leren ze er weer andere dingen bij.

     measurin-childres-weight-and-height-before-healt-chek-up100_4552-aug-2013     health-chek-up-by-volunter-Dr.-Ranju-in-sathikosath-house-aug-2013100_1861

Schoolresultaten
In augustus ontvingen we de studieresultaten van onze kinderen over het eerste kwartaal. Het beleid van de Little Angels’ School is om die eerste periode vrij streng te zijn, maar de kinderen ook de nodige bemoediging te geven. Het grootste deel van de Sathiko Sath-kinderen doet het goed in de middenmoot. Tien leerlingen (distinction holders) zitten boven het gemiddelde, soms ruim daarboven (80-94% van de punten), maar we hebben ook drie zwakkere kinderen. Uit gesprekken met de school weten we dat hun minder goede resultaten geen verband houden met hun inzet. Ze zijn gewoon zwakkere leerlingen. Dat is voor ons uiteraard geen reden om ze te laten vallen. Niet alle kinderen hoeven supertalenten te zijn. De zwakkeren hebben evengoed recht op een goede voorbereiding op een arbeidzaam leven. Daarom zullen we ons in overleg met de school gaan oriënteren op een andere onderwijsvorm, een soort beroepsonderwijs. Dat wordt niet eenvoudig; in Nepal wordt een ambacht doorgaans al doende geleerd, bij een baas. We weten echter dat er op dit vlak nieuwe initiatieven aan het ontstaan zijn en daar willen we dan ook alles over weten.

SathikoSath_kinderen1-150x150     SathikoSath_kinderen2-150x150     SathikoSath_kinderen3-150x150     SathikoSath_kinderen4-150x150

Speelplaats
Door een ruimhartige gift van de DITO Foundation (waarover we in de vorige nieuwsbrief al berichtten) kon de inrichting van de speelplaats eindelijk eens worden aangepakt. Vorig jaar was het terrein al geëffend, maar nu is het nog beter geschikt gemaakt voor sport en spel. De Nepalese bestuursleden staken de handen uit de mouwen en ook onze kinderen hielpen mee. Er kan nu goed gevoetbald en gebasketbald worden. Er staan twee betonnen pingpongtafels en voor de kleintjes komen er speeltoestellen. Bezoekers van de Sathiko Sath-huizen vertelden ons hoe blij de kinderen met hun speelplaats zijn. Dank voor jullie steun, DITO Foundation!

Rotary
De Rotaryclub Groningen-Oost heeft zich er ruim vier jaar geleden aan gecommitteerd Sathiko Sath te steunen door in drie achtereenvolgende jaren een aanzienlijk bedrag te schenken. Ook haar Duitse partnerclub Münster-St. Mauritz sloot zich aan bij dit initiatief. Door substantiële bijdragen van het Rotarydistrict 1590 (Noordoost-Nederland) en de internationale Rotary Foundation is in de eerste twee jaar al een bedrag van in totaal ruim € 90.000 overgemaakt, € 45.000 per jaar. De Rotary Foundation heeft toestemming gegeven om deze donaties van ongeveer € 45.000 per keer gespreid over vijf jaar te besteden.

Het geld gaat naar een speciale Sathiko Sath-bankrekening van de Rotaryclub Jawalakhel in Kathmandu. Deze club fungeert als zogenoemde Host Club in Nepal en is verantwoordelijk voor de correcte besteding van dit geld. De Rotaryclub Jawalakhel en de Rotaractclub Jawalakhel zijn zeer betrokken bij ons project.

Ook voor het derde jaar zal aan het Rotarydistrict 1590 en de Rotary Foundation weer een extra bijdrage worden gevraagd om het bedrag dat door de Nederlandse en Duitse clubs is bijeengebracht aan te vullen.
Wij zijn dolblij met dit geweldige initiatief. Dank aan de Rotaryclub Groningen-Oost, de Rotaryclub Münster-St. Mauritz, het Rotarydistrict 1590 en de Rotary Foundation!

Hard werken
Betekent het succesverhaal van de Rotary nu dat wij zwemmen in het geld? Zeker niet! Al denken sommige mensen van wel. Wij hebben op ons genomen het primair en secundair onderwijs te bekostigen voor onze kinderen en we hebben hun en hun ouders dit ook gegarandeerd. Dat betekent tien jaar onderwijs, of twaalf wanneer een kind vwo-niveau aankan. De meeste van onze kinderen (41 van de 52) wonen bovendien in een van onze huizen. Toen de eerste kinderen in 2009 naar de Little Angels’ School gingen, waren de kosten per kind per jaar ongeveer € 1.000. De inflatie in Nepal is de laatste jaren de pan uit gerezen. Dat betekent dat we de onkosten nu al begroten op ongeveer € 1.250 per kind per jaar. Het vergt niet veel verbeeldingskracht of rekenwerk om te begrijpen dat we er hard aan moeten trekken om voor de komende jaren een groot bedrag veilig te stellen, zodat onze 52 kinderen hun opleiding kunnen afmaken. Daarom werken we momenteel aan een goed onderbouwd beleidsplan met daaruit voortvloeiend een plan van aanpak voor fondsenwerving. Vóór het eind van dit jaar zal dit plan op onze website te lezen zijn. We hopen uiteraard dat dit heel veel lezers zal motiveren om ons te (blijven) steunen.

Jaarverslag en jaarrekening
Transparantie staat hoog in ons vaandel. Het kan dan ook het vreemd overkomen dat er op de website tot nog toe geen verslagen te vinden waren over 2012. We leggen graag uit waarom ze nog ontbraken.
Het inhoudelijke jaarverslag 2012 was al geruime tijd klaar. Ook met het opstellen van de jaarrekening werd op tijd begonnen. We wilden het liefst beide verslagen tegelijk publiceren. Maar ziekte was een forse spelbreker en leverde de nodige vertraging op. Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen.

Beide verslagen vallen nu te lezen op onze website onder de knop Verslagen.

Bericht van onze adviseur
Onze adviseur, Basu Dev Neupane, stuurde ons deze zomer een bericht door dat de scherpe tweedeling tussen stad en platteland in de kwaliteit van het Nepalese onderwijs belicht. Al bevatte het nieuws voor ons ook een mooie opsteker.
Basu Dev schreef ons het volgende: ‘Gisteren publiceerde de Central Examination Board de eindexamenresultaten. Bijna 400.000 leerlingen namen deel aan het eindexamen en slechts 41% is geslaagd. Dit is op zichzelf geen al te bemoedigend resultaat. Nog alarmerender is dat van de geslaagden maar 10% van het platteland komt en de overige 90% uit Kathmandu en andere grotere steden. Hoewel zijn naam niet officieel is bekendgemaakt, was de best scorende leerling afkomstig van de Little Angels’ School.’

Het zag er prachtig uit …
Olga Lundgren, onze webmaster en ontwerpster, was in augustus in Kathmandu en bracht daar uiteraard een bezoek aan Sathiko Sath. Ze mailde ons enthousiast:

‘Afgelopen donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Reba, Ratna en de kinderen. Was weer ontzettend leuk! Enorm van genoten. Ik had een kennis van mij meegenomen, Rachana Lama. Zij runt Elvira’s Children’s Home in Kathmandu. Het was grappig toen bleek dat ze Ratna kende van een meeting. Ze hebben telefoonnummers uitgewisseld. Reba en Ratna gaan ook een keer een bezoek brengen aan haar huis.
De kinderen waren eerst aan het studeren; binnenkort examens! Daarna gingen ze spelen. Op het nieuwe basketbalveldje waren de jongens druk aan het basketballen. Ze waren er zeer blij mee!! Mooi om te zien. Ook het nieuwe meisjeshuis gezien. Het zag er prachtig uit. Alle kinderen eten gezamenlijk, maken huiswerk en spelen samen. Mooi.’

IMG_8468_small

Laptops gezocht!
Tot slot van deze nieuwsbrief willen wij graag een oproep doen aan onze lezers. Hierboven viel te lezen dat onze kinderen regelmatig computerles krijgen. Zij gebruiken daarbij laptops van de organisatie die de lessen geeft. Die pc’s ‘verdwijnen’ dus weer na de les. Het zou fantastisch zijn als onze kinderen altijd konden beschikken over een computer, zodat ze kunnen blijven oefenen wat ze in de computerles of op school hebben geleerd. Er zijn al enkele sympathisanten van Sathiko Sath geweest die ons een wat oudere laptop meegaven naar Kathmandu. Sommige van die apparaten zijn nog in redelijk goede staat, maar andere hebben het jammer genoeg al begeven. Daarom onze vraag:

Wie heeft er een nog goed werkende laptop én is bereid deze door te geven aan de kinderen van Sathiko Sath?
Misschien kun je ons zelf niet hieraan helpen, maar heb je een familielid, een vriend(in) of een kennis die dit een geweldig idee vindt en zijn of haar laptop af wil staan? Of ken je een bedrijf of instelling die dit initiatief wil steunen? Dit najaar gaan verschillende SkS-bestuursleden weer naar Kathmandu. Zij nemen de dan ingezamelde laptops mee. Kun je ons helpen, laat ons dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk weten. Dat kan per mail info@sathikosath.nl, of telefonisch: 06-20972819/024-3603795.

children-of-grade-2-and-3-injoying-computer-games-aug-2013DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.