Nieuwsbrief oktober 2011

Sathiko Sath zit niet stil!

De laatste nieuwsbrief van dit studiefonds voor de kinderen van dragers, koks en gidsen in Nepal dateert van bijna een jaar geleden. Daarnaast verscheen in april van dit jaar het Jaarverslag 2010. Dat droeg met name een inhoudelijk karakter. De Jaarrekening 2010 waarin de financiële kant wordt belicht, was op dat moment nog niet klaar.

In deze nieuwsbrief vindt u als bijlage een samenvatting van die jaarrekening met toelichting. Daarnaast kunt u lezen hoe het Nederlandse en het Nepalese bestuur gezamenlijk en stap voor stap de stichting verder uitbouwen. Want we zitten niet stil. 

Het eerste schooljaar (2010-2011)

In maart eindigde het eerste schooljaar van 28 bergkinderen op de Little Angels’ School  (LAS). Ze gingen allemaal over naar de volgende klas. We ontvingen hun gedetailleerde rapporten. De meesten kregen de beoordeling ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Een enkeling zelfs ‘excellent’. Twee kinderen hadden wat zwakkere resultaten. We blijven het leerproces van alle kinderen op de voet volgen. Mochten de zwakkeren zwak blijven, dan kijken we of een andere leerweg wellicht meer geschikt voor ze is. Het nu lopende schooljaar zal meer duidelijkheid moeten geven.

Het nieuwe schooljaar (2011-2012)

In april startte het nieuwe schooljaar voor 47 (!) Sathiko Sath-kinderen. Onze voorzitter, Frans van Meerwijk, was op dat moment in Kathmandu. Vlak daarvoor was hij op trek in Sherpaland, de regio waar een deel van onze kinderen vandaan komen. Van beide ervaringen deed hij verslag en dat willen we u niet onthouden.

Hallo allemaal,

 … een heel bijzondere trekking … in een gebied waar nauwelijks toeristen komen. Een erg mooie, typisch Nepalese omgeving ten zuiden van de Everest. Een aantal van onze dragers, koks en gidsen die regelmatig voor ons werken, woont in dit gebied. Daardoor konden wij van dichtbij het leven van de mensen in deze remote areas meemaken. De leefomstandigheden en de struggle for life hebben ons echt geraakt. Maar bovenal de hartelijkheid en gastvrijheid van deze mensen. Een aantal van onze mensen heeft ons bij hun thuis uitgenodigd. We bezochten plaatselijke schooltjes. Heel goed bedoelde initiatieven. Maar duidelijk was dat de kwaliteit van deze schooltjes absoluut te wensen overlaat. Zo vroeg ik aan een onderwijzer waar hij zijn opleiding had gehad. “Op deze school” zei hij. En daarmee werd bevestigd wat wij al wisten. Als iemand de dorpsschool helemaal heeft doorlopen is  hij/zij geschikt om les te geven. Toch voorzien deze schooltjes ook in een behoefte. Kinderen leren lezen en schrijven en dat geluk hebben de ouders nooit gekend. Deze trekking heeft ons precies gegeven wat wij wilden: veel meer dan op trekkings tot nu toe, waar vaak het accent lag op de overweldigende natuur, hebben we nu kennis kunnen maken met het leven van de Nepali, in hun eigen omgeving zonder alle moderne voorzieningen die wij zo gewoon vinden.

Terug in Kathmandu lag er natuurlijk heel veel werk te wachten voor Sathiko Sath. Per onderwerp geef ik jullie wat inzage in waar wij zoal bezig zijn geweest.

  • Kennismaking Wij zouden op een vrijdag vanaf een airstrip in de bergen met een Twin Otter terugkeren naar Kathmandu. Die vlucht werd afgelast omdat er die dag te veel wind stond. De zaterdag daaropvolgend zou er ergens in de bergen buiten Kathmandu een picknick worden georganiseerd voor alle kinderen en hun ouders. Alle 47 kinderen waren inmiddels in Kathmandu en ook vaders en/of moeders waren in de stad. Ze hadden de kinderen naar Kathmandu gebracht voor de start van het nieuwe schooljaar. Omdat wij niet op tijd terug konden komen is het hele evenement ter ere van ons een dag uitgesteld! Hoezo….een andere afspraak… geen agendaproblemen bij deze mensen!
    Deze picknick was bedoeld om de kinderen die nu het nieuwe schooljaar beginnen kennis te laten maken met de kinderen die het afgelopen schooljaar al naar onze school gingen. En ook om de ouders de kans te geven elkaar te leren kennen. Het was een doorslaand succes. Ouders en kinderen hebben genoten. Er heerste een gemoedelijke en hartelijke sfeer. En het blijft hier bijzonder: mensen met verschillende etnische achtergronden iets gezamenlijk te laten beleven en respectvol met elkaar te zien omgaan.
  • Sathiko Sath-huis Inmiddels is het Sathiko Sath-huis helemaal ingericht voor de opvang van 27 kinderen. 20 Kinderen wonen bij hun ouders, die veelal in een kamer in Kathmandu bivakkeren. Er zijn nieuwe stapelbedden aangeschaft, extra tafels en stoelen, kasten, keukengerei, boeken en speelgoed. Het ziet er allemaal goed uit. Het huis is nu wel echt vol, we zijn al weer aan het nadenken hoe we een nieuwe stroom kinderen in april 2012 kunnen opvangen.
  • Voor het echtpaar dat voor de kinderen zorgt is het werk voor 27 kinderen te veel. Daarom is besloten om naast de huishoudelijke hulp die al aanwezig was, twee vrouwen in dienst te nemen die mede zorg dragen voor de zorg van de, veelal jonge, kinderen en de huishouding. De werkloosheid is hier zo groot dat het niet moeilijk was binnen één dag geschikte kandidaten te vinden. Vorig jaar al hadden we een zgn. ‘office staff’ aangesteld. Een jonge, goed opgeleide vrouw, die heel wat werk voor ons verzet. Zij doet heel veel uitvoerend werk, waarvoor de bestuursleden geen tijd hebben en onderhoudt contacten met de school en officiële instanties.
  • Afgelopen december is veel aandacht besteed aan de relatie tussen het Nepalese  bestuur en de zorgouders. Die liep toen niet optimaal. Wij waren bang dat dit z’n weerslag zou hebben op de kinderen. De relatie met het Nepalese bestuur is aanmerkelijk verbeterd. Dat is duidelijk te merken aan het humeur van de zorgouders en met name ook aan hun houding ten opzichte van de kinderen. Die is nu zoals we die graag willen zien.
  • Huiswerkbegeleiding Er is een bijeenkomst gepland met een groep studenten en pas afgestudeerden van universiteit en hogeschool. Daarbij is ook een leidinggevende leerkracht van de school uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is om te bespreken hoe deze studenten, gecoacht door een onderwijskundige, de kinderen en de ouders kunnen ondersteunen bij het maken van huiswerk. De nadruk zal daarbij liggen op de kinderen die bij de ouders wonen. Uit de schoolresultaten van het afgelopen schooljaar bleek duidelijk dat de resultaten van de thuiswonende kinderen achterbleven bij die in het Sathiko Sath-huis. In het huis is de mannelijke helft van het echtpaar dat de zorg heeft voor de kinderen, onderwijsassistent geweest op een school. Hij begeleidt de kinderen in ons huis op een voortreffelijke wijze bij hun huiswerk. Zeker ook voor de ouders, die zelf veelal geen schoolopleiding gehad hebben, is deze begeleiding erg belangrijk. Zij zullen kinderen moeten stimuleren huiswerk te maken en als je onbekend bent met dit fenomeen, is dat knap lastig. We zullen vast een modus vinden om aan de vraag naar een goede begeleiding te kunnen voldoen.
  • Counseling A.s. zaterdag zal ook een organisatie die professionele counseling kan bieden zijn opwachting maken. Wij kiezen voor deze vorm van begeleiding. Zowel voor de kinderen als voor de staf is alles volkomen nieuw. Dit kan de kinderen, maar ook de staf in een onzekere/ongemakkelijke situatie brengen. Dan is het goed dat er onafhankelijke professionals zijn, bij wie betrokkenen in een vertrouwelijke sfeer hun hart kunnen luchten en gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden.
  • Verzekeringen Het afsluiten van verzekeringen is hier niet algemeen gebruik. Toch heb ik, weer via de Rotary, een oriënterend gesprek gehad met een verzekeraar. Ik wil weten wat het ons kost als we de kinderen en de staf verzekeren voor ziektekosten en de kinderen, de staf en het bestuur, voor wanneer zij voor ons aan het werk zijn, voor kosten als gevolg van een ongeval. Het bestuur van de Nederlandse stichting zal de afweging, wel of niet verzekeren moeten maken aan de hand van de offerte.
  • Langetermijnbeleid Met de schoolleiding hebben we gediscussieerd over ons nog vast te stellen beleid voor de lange termijn. Telkens weer blijkt de bereidheid alles te doen om deze kinderen een goede kans te bieden. Maar wij realiseren ons terdege dat extra aandacht die aan onze kinderen besteed wordt, niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van onderwijs aan de andere kinderen. Onze kinderen krijgen drie keer per week een uur extra les na schooltijd. Een en ander betekent dat er een grens is aan de opnamecapaciteit van de school. Dit gevoegd bij het feit dat een eventuele bouw van eigen huizen voor de opvang van de kinderen in de buurt van de school of in een dorp 10 km van de school 5 keer, respectievelijk 3 keer zo duur is dan verderop in de Kathmandu vallei dwingt ons over de lange termijn goed na te denken. Onze adviseur, Basu Dev Neupane is daarbij van onschatbare waarde. Met hem ben ik druk doende allerlei alternatieven op een rij te krijgen.

Jaarrekening 2010

Dankzij voortreffelijk werk van een vrijwilliger is de jaarrekening van 2011 klaar én goedgekeurd. In bijlage treft u de beknopte versie. Mocht u geïnteresseerd zijn in de lange versie, dan kan dat over enige tijd via onze website.

Nieuwe website

We hebben een nieuwe flexibele website. Er zal hier en daar nog wel wat aan gesleuteld worden, maar de basis is er. Ook dit is het werk van een aantal mensen die zich totaal vrijwillig inzetten om er iets moois van te maken. Nieuwsgierig? Kijk op www.sathikosath.nl.

We hebben hier wel nog een vraag. We zoeken een drietal vrijwilligers die samen de redactie van de website voeren, het leuk vinden om regelmatig onze site te actualiseren en ook berichten te versturen via andere sociale media. Dit alles uiteraard in samenwerking met het bestuur. Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden bij info@sathikosath.nl.

 Ten overvloede

 Maar, uiterst belangrijk! Daar waar het Nepalese bestuur van Sathiko Sath steeds meer belast wordt met het uitvoerende werk, blijft het een grote opdracht voor Nederlandse bestuur om te zorgen voor voldoende inkomsten. Iedere bijdrage is meer dan welkom. Maar wilt u en kunt u graag wat meer doen voor onze stichting, dan is een zogenaamde lijfrenteschenking wellicht iets voor u. Hierbij legt een donateur zich per notariële akte vast om vijf jaar lang een welbepaald bedrag te schenken. Deze vaste bijdragen gedurende een welomschreven periode bepalen voor een groot gedeelte ons financiële beleid. Het is ook goed om te weten dat een dergelijke gift als geheel aftrekbaar is van de belastingen. Want wij zijn ANBI gekeurd. Onze penningmeester, notaris Klaas Wildeboer (tel. 0592 541219) verzorgt de akte gratis. Voor nog meer info, zie ook onze website.

geef toekomst

stuur kinderen naar school

 

Laat een reactie achterDONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.