Nieuwsbrief januari 2010

In hun vorige Nieuwsbrief liet het bestuur van Sathiko Sath weten dat ze in maart verslag zouden doen van hun nieuwste ervaringen met het studiefonds in Kathmandu. Er zijn echter verschillende redenen om nu al van ons te laten horen.

Om te beginnen kregen we behoorlijk wat respons op de genoemde nieuwsbrief van 23 december, zowel via de mail als op de bankrekening. Voor ons was dit een echt kerstcadeau waarvoor we jullie niet genoeg kunnen danken! De reacties lopen overigens nog steeds door. Een paar HT-ers lieten weten zelf al concrete actie te ondernemen in Nepal. We kunnen dit alleen maar toejuichen. Alles wat de leefsituatie van ‘onze’ mensen verbetert en ze een steviger basis voor de toekomst verschaft, loont.

In diezelfde brief konden jullie lezen dat we een echt goede school gevonden hadden voor de kinderen van de Nepalese HT-medewerkers. We vertelden ook dat de directie van de Little Angels’ School ons een interessante financiële constructie bood, waarbij we het totale bedrag aan schoolgeld, van klas 1 tot en met 10, ineens zouden betalen. Ondanks de voordelen die hieraan vast zaten, zijn we verder op onderzoek uitgegaan. Het gaat tenslotte om een grote som geld. We hebben ons licht opgestoken bij deskundigen zowel in Nepal als in Nederland. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er té veel risico’s verbonden waren aan deze overigens legale constructie. Het blijft ook in politiek opzicht te onrustig in Nepal. We willen die gulle giften van onze donateurs niet zien verdampen, of, erger nog, in één keer zien verdwijnen. Dat betekent dat we het schoolgeld per jaar zullen overmaken. Hierover zal opnieuw met de schooldirectie onderhandeld moeten worden. Maar we hebben alle vertrouwen hierin.
Dit verhaal kent ook een andere kant. Nu we per jaar gaan betalen, hoeven we niet zoveel in één keer te investeren. Dat betekent dat we in het nieuwe schooljaar, dat in april begint, veel meer kinderen naar de Little Angels’ School kunnen laten gaan. Het hele lijstje van 15 dat in de vorige Nieuwsbrief werd vermeld, krijgt nu die kans. Daarnaast hebben een paar sponsoren die al langer een kind steunden, de beslissing genomen om hun donatie via de tweede geldstroom van Sathiko Sath te laten lopen. Dat houdt in dat het geld onverminderd besteed wordt aan de opleiding van het desbetreffende kind en dat dit kind de keus krijgt om eventueel naar de Little Angels’ School (LAS) te gaan. Daarnaast is er voor de donateurs een financieel voordeel. Wanneer ze hun gift voor vijf jaar vastleggen, wordt het hele bedrag aftrekbaar van de belastingen. Alles bij elkaar zullen er ongeveer 20 kinderen naar hun nieuwe school kunnen. We hebben ruim voldoende in kas om dit voor de komende vijf jaar te garanderen.

De twee bestuursleden die op 14 februari naar Kathmandu vertrekken – overigens geheel op eigen kosten – hebben dan ook een volle agenda. Ze moeten de puntjes op de i zetten met de directie van de LAS. Ze zullen gesprekken voeren met plaatselijke deskundigen die hen kunnen informeren over het Nepalese schoolsysteem en die ook bereid zijn het Nepalese bestuur te ondersteunen. Ze willen uitgebreid praten met de kinderen die straks naar de LAS gaan en ook met hun ouders.
We willen jullie in maart graag deelgenoot maken van deze ervaringen en uiteraard ook van onze verdere plannen.

De rode draad bij dit alles blijft een goede toekomst voor deze jongens en meisjes dankzij voortreffelijk onderwijs. Mochten jullie dit een goed plan vinden en zijn jullie nieuwsgierig naar wat ons beweegt, zie onze website www.sathikosath.nl of mail naar info@sathikosath.nl. Via de mail kunnen jullie je jezelf of familie of vrienden aanmelden om deze Nieuwsbrief te ontvangen.
We kunnen nog heel veel steun gebruiken om aan nog meer kinderen van onze Nepalese medewerkers de kans te geven hun capaciteiten te ontplooien.

Laat een reactie achterDONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.