Nieuwsbrief december 2010

Sathiko Sath groeit

Voor wie het nog niet wist, Sathiko Sath is een studiefonds voor de kinderen van Nepalese gidsen, koks en dragers. Sinds april 2010 gaan 28 kinderen op kosten van deze stichting naar de Little Angels’ School (LAS), een van de beste scholen in Kathmandu en zelfs van heel Nepal. De meesten wonen thuis bij hun ouders. Elf echter verblijven in het Sathiko Sath-huis waar Reba en Radna Kaji de ‘zorgouders’ zijn.

Tussen 4 en 18 december verbleven drie leden van het Nederlandse bestuur in Kathmandu voor monitoring.  De tweede helft van december is een goede tijd daarvoor, omdat er dan geen trekkings zijn. Het waren intensieve en hartverwarmende dagen. Natuurlijk liep er hier en daar iets scheef, maar altijd was er die bereidheid om samen naar een constructieve oplossing te zoeken.

Hierbij de belangrijkste ervaringen en de nieuwste ontwikkelingen:

De school

  • Iedere keer worden we met open armen ontvangen door de directie van de LAS. Toch maakt ons groepje kinderen maar een miniem deel uit van de totale schoolpopulatie. Maar telkens blijkt weer dat de schoolleiding het als prioriteit nummer één beschouwt om kinderen als die van ons een kans te geven. De directeur – zelf een bergkind – is zijn eigen afkomst niet vergeten! De leerkrachten kennen elk van onze kinderen en weten allerlei details te vertellen over hun ontwikkeling, over de moeite die ze in het begin hadden om zich aan te passen en hoe ze nu opbloeien. We zien het met eigen ogen: 28 stralende kinderen. Hun studieresultaten zijn goed tot zeer goed en gaan in opwaartse lijn. We waren bij de uitreiking van de rapporten aan het einde van het tweede trimester. Een belevenis! Wat een warmte. Elk kind werd op heel eigen wijze aangemoedigd.
  • We hebben op dit moment voldoende geld in kas om het aantal studerende kinderen voor het volgende schooljaar (start in april 2011) naar 40 te brengen, met nu al de financiële garantie voor vijf jaar studie. Acht van de nu ingelote kinderen hebben een vader die drager is. Het is voor ons van belang dat ook zij een kans krijgen.
  • Dit groter aantal kinderen was van invloed toen we onderhandelden met de LAS over de kostprijs voor het komende jaar. Het versterkte onze uitgangspositie. Het is ons dan ook gelukt om voor 2011-2012 een contract af te sluiten met daarin hetzelfde pakket aan voorzieningen als dit jaar, maar tegen een lagere kostprijs en dat terwijl de inflatie in Nepal ca. 12 % is.

Het huis

  • Het Sathiko Sath-huis is goed georganiseerd. Er zijn duidelijke regels voor de kinderen en, wat niet onbelangrijk is, Radna Kaji geeft een prima begeleiding bij het huiswerk. Ook de maaltijden zijn uitstekend. Er heerst een vrolijke stemming.
  • Er moesten echter wel wat zaken worden aangescherpt ten aanzien van het financiële beleid . Samen met de Nepalese board en de zorgouders hebben we een betere verdeling van taken afgesproken. Reba heeft een extra hulp gekregen. Er kwamen té veel zaken op haar bord. Al bij al zullen deze maatregelen tot meer transparantie leiden. Het is van het grootste belang dat eenieder die in het huis woont, zich daar ook echt thuis voelt.
  • Om meer zich te krijgen op de eisen die het reilen en zeilen van zo’n huis met zich meebrengen, hebben we contact gehad met een soortelijk huis dat al zo’n achttien jaar bestaat. Zonder enige terughoudendheid gaven zij ons een blik in hun ‘keuken’. Dit was heel bijzonder. Eén van hun belangrijkste adviezen was ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen rekenen op een onafhankelijk gekwalificeerd iemand bij wie ze vrijuit kunnen praten, aangezien er een geheimhoudingsplicht is. Tegelijk kunnen er bij counseling wel degelijk zaken aan de orde komen die gecommuniceerd moeten worden, zaken bij voorbeeld die vragen om een verbetering van het huis of van het functioneren van de staf en de board. Het kan ook zaken betreffen die te maken hebben met de bescherming van de kinderen. De vele praktijkvoorbeelden die de directeur aanhaalde, waren zo herkenbaar dat er nagenoeg onmiddellijk besloten is, zowel door de Nepalese als door de Nederlandse board, om dit advies te volgen.

In het komende schooljaar zal het huis vol zijn. Met het oog daarop zijn een aantal aanpassingen onmiddellijk gerealiseerd: meer speelgoed en boeken voor de kinderen en extra spullen voor de keuken. Bovendien zijn we al volop aan het nadenken over wat ons te doen staat voor het jaar daarna (2012).

De Nepalese board

  • Die is georganiseerd volgens de Nepalese regels. Hij bestaat nu uit negen leden uit vijf verschillende etnische groepen. Twee leden zijn vrouw. Juist zij kunnen voor continuïteit zorgen wanneer de mannen op trek zijn. Daarnaast hebben we iemand aangesteld voor de kantoorwerkzaamheden. Dit is geen overbodige luxe aangezien NGO’s in Nepal op diverse fronten gecontroleerd worden. Nu de moeilijkste hobbels genomen zijn (registratie bij het District Administration Office en bij de Social Welfare Council), kunnen we verder zonder de advocaat die ons het afgelopen jaar bijstond.
  • Een belangrijk aspect is het verzelfstandigingsproces van de Nepalese board. In feite zijn zij het uitvoerend orgaan. Maar aangezien de mannen en vrouwen van het bestuur geen tot zeer weinig opleiding hebben genoten – wat natuurlijk niet betekent dat zij dom zijn –, ligt hier ook een taak voor ons: zij krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen. In februari hadden we al een coach aangesteld en die doet zijn werk uitstekend. Je ziet hoe de mannen en vrouwen groeien en zelfbewuster worden. Zonder meer indrukwekkend.

We krijgen overigens steeds meer te horen hoe bijzonder de samenstelling van het Nepalese bestuur is. Het blijkt in de praktijk zelden voor te komen dat verschillende etnische groepen zo intensief met elkaar samenwerken. Wij merken ook dat dit niet eenvoudig is. In Nepal is het heel gewoon om langs de lijnen van etniciteit te denken en te handelen; de eigen groep komt eerst. Men is er niet vertrouwd met een solidariteit die dit alles overstijgt. Dat het de mannen en vrouwen steeds beter lukt om het eigenbelang opzij te zetten bij besluitvorming en bij het maken van keuzen, mag bijna als een wonder worden gezien. Wij hopen dan ook ten zeerste dat onze jonge mensen op hun beurt hiervan leren.

De Nepalese maatschappij

Naarmate we vaker aan het werk zijn in Nepal, krijgen we ook buiten het circuit van gidsen en koks en dragers meer contacten met de maatschappij daar. We ontmoetten een aantal zeer competente mensen. Zij laten ons zien hoe de Nepalese maatschappij functioneert. Met hun kritische vragen houden ze ons steeds opnieuw een spiegel voor. Deze relaties zijn in die zin zeer kostbaar voor ons. Daarnaast zijn deze Nepalezen ook bereid om te investeren in onze stichting. Het betreft volwassenen die met een zekere regelmaat langs gaan in het huis. Maar het zijn ook jonge mensen die het heel normaal vinden om bij voorbeeld onze kinderen, met name diegene die thuis wonen, te helpen met huiswerk. Want we hebben ontdekt dat juist deze categorie het moeilijk heeft om huiswerk te maken en de nodige discipline daarvoor op te brengen.

Doelstellingen

Al werkend wordt steeds duidelijker welke richting we uit willen. Aanvankelijk was het ons doel   om de kinderen afkomstig uit de bergen via onderwijs uitzicht te geven op een goede toekomst. Dat is het nog steeds en zal ook zo blijven. Tegelijk zien we hoe de kinderen vanuit de bergen in een totaal andere wereld terecht komen. We zetten er ons voor in dat ze contact blijven houden met hun familie ver weg. Bij vakanties langer dan een week gaan ze dan ook naar huis. Daarnaast kijken we hoe we ze kunnen motiveren om zich in dienst te stellen van hun eigen mensen in afgelegen gebieden na de afronding van hun studie. Dit is niet onmiddellijk aan de orde; de oudste kinderen zijn nu vijftien. Maar het is wel voortdurend in ons hoofd en hart. De school is daarvan op de hoogte en zij is bereid om in de toekomst hieraan mee te werken.

Last but not least: inkomsten!!

Eén van de belangrijkst opdrachten voor het Nederlandse bestuur is het verwerven van fondsen. Zonder geld kunnen we niet doen wat ons voor ogen staat.

Alle bijdragen zijn uiteraard zeer welkom. We verhullen echter niet dat wij het meest hebben aan zogenaamde lijfrenteschenkingen. Hierbij legt een donateur zich per notariële akte vast om vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Omdat het om een vast bedrag gaat gedurende een vastgestelde periode, kunnen wij ons beleid hierop afstemmen. Een dergelijke gift is als geheel aftrekbaar van de belastingen, zonder fiscale drempel. Onze penningmeester, notaris Klaas Wildeboer (tel. 0592 541219), verzorgt de akte gratis.

Daarnaast zijn we actief op zoek naar grotere fondsen en denken we aan evenementen die geld kunnen genereren voor ons.

Maar wie weet heeft een lezer van deze nieuwsbrief een grandioos idee. We houden ons aanbevolen.

Informatie

Op dit moment worden de foto’s en de filmpjes verwerkt die tijdens ons verblijf werden gemaakt. In de toekomst zullen jullie hiervan zien en horen op onze website.

Ondertussen is meer informatie te vinden op onze website www.sathikosath.nl. Er kan ook gemaild worden naar info@sathikosath.nl.DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.