Stand van zaken Noodfonds SkS/HT

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Op zaterdag 25 april 2015 trof een aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter Nepal. Sathiko Sath en HT Wandelreizen hebben direct een Noodfonds ingesteld om de families en dorpsgenoten van de Sathiko Sath-kinderen en van de gidsen, koks en dragers van HT Wandelreizen te helpen bij de wederopbouw van hun huizen, akkers en basisvoorzieningen. Daar is geld voor nodig, heel veel geld!

Op 5 mei om 20.00 uur was de stand van het Noodfonds bijna 100.000 euro!

Update 4 mei

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Namaste! We just heard from our two SKS Nepal board members about their current situation in their villages of Dhading and Kavre. One of the worst affected district in Dhading, our eight children comes from the small villages there. It is reported that all the houses of the children have been destroyed either completely or partially, leaving no room to live in.Like most of the other people there, all the children are living outside of their houses with the entire family members, in open fields in temporary tents that are blown away time to time by wind and heavy rainfall. They are compelled to live in such difficult condition. There is scarcity of food and water everywhere and proper medical attention are needed to the sick members of their family. Like wise in Kavre district, where most of the Tamang children comes from.The situation there is also same. Most of the children’s homes has been cracked, crumbled and standing with broken structures. And it is also reported that the families have been forced to sleep in open skies with no proper tents and hygienic food to eat. It really sinks our heart to hear such painful situation of our children and their families. We hope this Emergency Relief Fund shall replace tears and sorrow with bright smiles and happiness on the faces of our children. God bless all!

11209725_961062937239749_524748649649183855_n

Nieuwsbrief december 2014

Geschreven door IreneSkS op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Tien dagen met een volle agenda

Tussen 30 november en 9 december waren Frans van Meerwijk, de voorzitter van Sathiko Sath, en Hilde Noë, de secretaris, op werkbezoek in Kathmandu. De kinderen staan dan uiteraard centraal, maar Sathiko Sath Nederland kan niets zonder de medewerking van tal van mensen en organisaties in Nepal. In de directe omgeving van onze kinderen zijn dat de zorgouders Ratna en Reba, de nog jonge, bevlogen begeleider Soviet, de directie van de Little Angels’ School (LAS), mrs. Anju, de coördinator van onze kinderen op de LAS, en ook de counselor. Daarnaast zijn er nog onze adviseur Basu Dev Neupane, Himal, de trainer van het Nepalese bestuur, de Nepal Youth Foundation (NYF; daaronder vallen beroepsvoorlichting en beroepskeuzetests en ook de counseling) met hun kritische, inspirerende en zeer ervaren directeur Raju. We mogen ook Suman en Ajay niet vergeten: twee jonge ondernemers die ons op het spoor brengen van weer andere contacten en ons wijzen op nieuwe mogelijkheden. Tot slot zijn daar ook nog de accountant en zijn assistent, de Rotary Club Jawalakhel en de Rotaract Club Jawalakhel. Zoveel inzet en sympathie, het voelt als een ongekende rijkdom.
Maar het is ook hard werken om al die contacten goed te houden en ervoor te zorgen dat we met zijn allen op één lijn zitten, niet in de laatste plaats met het Nepalese bestuur. Dat er dan wel eens iets schuurt of een andere kant op dreigt te gaan dan wijzelf willen, hoort erbij en maakt ons wijzer en nog meer vastbesloten om ervoor te zorgen dat de Sathiko Sath-kinderen een goede toekomst tegemoet gaan.
Daarom doen we in deze nieuwsbrief verslag van onze ervaringen bij dit werkbezoek: een greep uit tien dagen met een volle agenda.

De kinderen …

op de Little Angels’ School
Ons eerste bezoek geldt mrs. Anju, de coördinator van alle Sathiko Sath-kinderen. Haar grote betrokkenheid maakt ieder gesprek met haar tot iets bijzonders. Ze kent van ieder kind het wel en wee. Ze wijst erop dat onze kinderen het doorgaans goed tot zeer goed doen op school, niet alleen wat hun leerprestaties betreft, maar ook in gedrag en algehele ontwikkeling. Alleen doen de thuiswonende kinderen het duidelijk minder dan de kinderen die in onze huizen wonen. Het was ons al eerder opgevallen. Maar nu valt er zelfs een neergaande lijn te bespeuren. Wij weten onder wat voor moeilijke omstandigheden deze kinderen hun huiswerk maken en studeren: met velen in een te kleine, rumoerige ruimte, met ouders die het beste willen voor hun kind maar niet weten hoe te motiveren of te ondersteunen, een vader die vaak op trekking is en een moeder die de autoriteit mist om haar kind te leiden. We hebben het meer dan eens met eigen ogen gezien. Anju is het met ons eens dat het veel beter zou zijn wanneer álle kinderen in de SkS-huizen zouden wonen, met een vast dagritme en met studiebegeleiding.

SkS huis en LAS 2014 006

… en in de SkS-huizen
Het is een onderwerp dat in de dagen hierna steeds weer naar boven komt drijven: bij Umesh (tot dit jaar de principal van de LAS en zelf ooit een bergkind dat naar Kathmandu kwam), bij Mukunda (de huidige principal en onderwijsdirecteur van de LAS), bij de counselor, bij de NYF. Ons uitgangspunt was altijd dat een kind het allerbeste bij zijn ouders kan wonen. Wanneer de ouders niet (meer) in de bergen wonen maar in Kathmandu – omdat daar meer werk is – verblijven hun kinderen dus bij hen. Maar kijken we niet te veel met westerse ogen? Nepalezen besteden hun kinderen heel gemakkelijk uit. Denk aan de zoon die naar een boeddhistisch klooster wordt gebracht. Krijgt een SkS-kind dat bij zijn ouders blijft wonen de betere toekomst die wij voor ogen hebben? Of wegen de nadelen misschien toch zwaarder dan de voordelen?
De discrepantie tussen de thuiswonende kinderen en de kinderen in onze huizen werd steeds groter; als je zoiets signaleert, moet je je beleid onder de loep nemen. Umesh, Mukunda en Anju delen onze indruk dat het voor alle kinderen toch beter zou zijn om in het SkS-huis te wonen. Raju, de directeur van de NYF, heeft aanvankelijk zijn twijfels, maar stelt zijn mening in de loop van de week bij. In onze huizen wonen geen weeskinderen (daar werkt hij vaak mee), maar kinderen die in de iets langere vakanties altijd naar hun ouders in de bergen gaan; ze staan er echt niet alleen voor. En hebben wij, Sathiko Sath Nederland, niet onze ‘verplichtingen’ naar onze sponsors en donateurs toe? Zij verwachten dat wij goede condities scheppen waarin onze kinderen kunnen gedijen op elk gebied.
We bespreken het onderwerp met de voorzitter van het Nepalese bestuur, Chandra Tamang, en met de secretaris, Supa Tamang, tijdens de voorbereiding van een plenaire bestuursvergadering. Beiden zijn ervan overtuigd dat het veel beter zou zijn wanneer alle nu thuiswonende Sathiko Sath-kinderen in onze huizen zouden wonen. Wij menen dat er uitzonderingen zijn: de twee zeer goed presterende kinderen en de gehandicapte jongen Sabin. Hoe zullen de betrokken ouders op dit voorstel reageren? We besluiten om de ouders met thuiswonende kinderen bij elkaar te roepen vlak na de geplande bestuursvergadering. Het is geen vrijblijvende uitnodiging, maar een verplichting. De ouders zullen dan geïnformeerd worden over het door het bestuur genomen besluit. En dat luidt unaniem: alle kinderen in de SkS-huizen. De uitgenodigde ouders blijken hier ronduit blij mee.

Sabin
Met de ouders van de gehandicapte jongen maken we de afspraak om samen met mrs. Anju te overleggen wat nu echt het beste voor hem is. Zijn achterstand heeft namelijk niet te maken met gebrek aan motivatie of discipline, of met geringere intellectuele capaciteiten, maar met de toestand van zijn spieren. Hij is spastisch en kan daardoor bijvoorbeeld niet snel genoeg schrijven. Elke dag moet hij oefeningen doen zodat zijn spieren niet verstrakken.
Uit het overleg komt een ander beeld van Sabin naar voren dan wij van hem hadden. Want ondanks zijn handicap kan hij wel degelijk ‘rennen’ en kan hij dingen zelfstandig regelen. Hij blijkt echter thuis te veel beschermd te worden; dat realiseren zijn ouders zich nu ook. Daardoor raakt hij geïsoleerd, wat nog wordt versterkt doordat hij enig kind is. Gezamenlijk besluiten we dat Sabins ouders hem de komende weken zullen trainen om zelfstandiger en onafhankelijker te worden. In de week voor aanvang van het nieuwe kwartaal zal Sabin – onder begeleiding – op proef in ons huis wonen. Gaat dit goed, dan zal hij gewoon tussen de andere kinderen leven, spelen en studeren en vooral uit zijn isolement worden gehaald. In deze veilige omgeving kan hij ook leren een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
Wanneer we de ouders een dag later weer spreken, zijn ze nog steeds enthousiast over dit plan. Als het lukt, betekent dat voor iedereen winst: voor Sabin, voor zijn ouders en voor de andere kinderen in onze huizen.

Small children of grade III studying together

Binita
Binita is een heel verlegen, introvert meisje. In de jaren dat ze op de LAS zit en in het SkS-huis woont, is ze eigenlijk nooit ‘los’ gekomen, ook niet met ondersteuning van de counselor.
Voor de zomer gebeurde er iets vervelends. De zorgvader Ratna gaf haar de opdracht om het stof van een grote ficusplant te wassen. In feite een ‘gewone’ huiselijke situatie. Wij hechten eraan dat de kinderen kleine klusjes doen zoals schoenen poetsen, hun uniformen helpen wassen en strijken, of meehelpen het huis schoon te houden. Het maakt hen zelfstandig in praktische zin. Binita bleef echter pertinent weigeren het haar opgedragen klusje te doen. Ratna verloor zijn geduld. Deze gebeurtenis werd vervolgens enorm opgeblazen. De vader van Binita vond het strenge optreden van Ratna een vorm van mishandeling: de kinderen waren niet in het huis om te werken, maar om te studeren.
Vanuit Nederland was de hele situatie heel moeilijk te beoordelen. De counselor en de NYF werden ingeschakeld. Binita wilde weg uit het huis en ging met haar vader op een kamer wonen in Thamel, de toeristenwijk van Kathmandu. Ze bleef wel naar de LAS gaan, maar haar resultaten kelderden. We waren nu een paar maanden verder; de zaak was nog steeds niet helder. Een pijnlijk situatie.
We voerden overleg op school en hadden gesprekken met de counselor. Zij wilde en kon ons geen details geven die de begeleiding van het meisje betroffen in verband met haar privacy. Maar zij verzekerde ons herhaaldelijk en in alle toonaarden dat de zorgvader op geen enkele manier over de schreef was gegaan. Anders zou ze een aanklacht hebben ingediend.
Na veel wikken en wegen kwamen we met alle begeleiders en met het bestuur tot de vaststelling dat het beter was voor Binita om terug te keren naar haar dorp. Het was een heel lastig besluit, maar hoe juist het uiteindelijk was, bleek toen we de vader spraken. Hij gaf onomwonden toe dat hij de hele zaak enorm had opgeblazen uit toegeeflijkheid jegens zijn dochter. Bovendien bleek dat hij niet samen met zijn dochter op die kamer in Thamel woonde, maar in zijn dorp. Binita woonde er met een oom die er zelden was. Zoals de directeur van de NYF het samenvatte: als meisje van 14 jaar, alleen en in die omgeving, was Binita zonder meer in gevaar.
Binita is ondertussen terug in haar dorp en zal daar naar school gaan, weliswaar op een veel lager niveau. Haar vader was zich daar zeer van bewust en was daar ook verdrietig over. We hebben in goede harmonie afscheid van hem genomen. Hij dankte Sathiko Sath voor de kansen die Binita had gekregen. En hij had enorme spijt van zijn eigen aandeel in deze rel. Ook wij vonden het pijnlijk. Het was echt niet leuk om die vader in tranen te zien. Maar we zullen moeten leren aanvaarden dat niet ieder kind een succesverhaal neerzet.

De kinderen van Kaji
Vorig jaar oktober kwam Kaji Sherpa om in een lawine. Hij was een klimgids van HT Wandelreizen. Zijn weduwe bleef vrijwel zonder inkomen achter. De verzekeringspremie was niet voldoende om haar vier kinderen een goede opleiding te bieden, zodat zij later de zorg voor hun moeder op zich zouden kunnen nemen. Gelukkig waren twee van de kinderen (meisjes) al onder de hoede van Sathiko Sath. Voor de twee oudere jongens lag het anders. De oudste, Nuri, had net klas 12 achter de rug en wilde naar een school voor hotelmanagement. De tweede zoon, Gyalbu, was net gestart in klas 12. We hebben toen besloten om beide jongens onder onze hoede te nemen. In overleg met de directie van de LAS werd de Whitehouse School for Management benaderd. Deze school heeft ook een +2-opleiding (d.i. klas 11 en 12 ofwel hoger middelbaar onderwijs) zodat beide jongens op dezelfde school konden studeren.
We zijn op bezoek geweest in deze school. Dat was in alle opzichten meer dan bemoedigend. Het is een helder en schoon gebouw. De schoolleiding is zeer betrokken en enthousiast. Beide jongens doen het uitstekend. Nuri werd vooral geprezen om zijn houding, precies wat nodig is bij iemand die het hotelwezen in gaat. Gyalbu behoort tot de besten van zijn klas en zal klas 12 halen met klinkende cijfers.
Later op de dag waren we op bezoek bij de moeder, in haar piepkleine theehuisje. Ondertussen waren de kinderen uit school. Het was ontroerend om te zien hoe zij elk op hun eigen manier hun moeder koesteren en zelf verantwoordelijkheid nemen, ook voor elkaar. En toen we haar vertelden over de meer dan positieve geluiden vanuit de school, kon het geluk helemaal niet meer op. Ze straalde!

SLC en verder
In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over het staatsexamen aan het eind van klas 10, het School Leaving Certificate of kortweg SLC. Twee Sathiko Sath-kinderen, Sujan en Tenji, stonden toen voor die uitdaging, waar veel vanaf hing. Ze haalden het examen dankzij de begeleiding van Ratna Kaji en van Soviet, en uiteraard ook dankzij hun eigen inzet. Sujan is doorgestroomd naar het hoger secundair onderwijs, richting Sciences, op de LAS. Hij moet hard werken maar is wel gemotiveerd. Tenji volgt bij de D.A.V. een beroepsopleiding tot computertechnicus en heeft het erg naar zijn zin. Het lijkt erop dat beide jongens de juiste keuze hebben gemaakt, mede dankzij de ondersteuning van de NYF.
Dit jaar staan drie andere kinderen voor dezelfde uitdaging. Ook zij zullen beroepsvoorlichting krijgen bij de NYF en daar ook getest worden. Wij hebben tijdens ons verblijf herhaaldelijk met de NYF overlegd. Hun mening en hun ondersteuning, gestoeld op brede ervaring, betekenen veel voor ons. We hebben goede en duidelijke afspraken met de medewerkers gemaakt over studievoorlichting en counseling. En we hebben er bij het Nepalese bestuur en bij Ratna op aangedrongen om, wanneer ze met een (opvoedings)vraag zitten, zonder aarzeling een beroep te doen op de medewerkers van de NYF. We merken namelijk iedere keer dat een dergelijke instantie zó nieuw is voor het bestuur, dat ze bij wijze van spreken vergeten dat ze die kunnen inschakelen.

Maar er is meer aan de hand!
Het onderwijssysteem in Nepal wordt fors onder handen genomen. De vroegere principal van de LAS, Umesh, is daarbij betrokken. Hij is door de overheid aangesteld als niet-gekozen parlementslid (dit kan in Nepal) om deze klus te helpen klaren vanwege zijn enorme kennis van het onderwijs, niet alleen in Nepal zelf maar ook daarbuiten, op internationaal vlak. Hij wordt echt gezien als dé autoriteit op onderwijsgebied.
Een van de zaken die zullen veranderen is de gang van zaken rond het SLC: over pakweg drie jaar zal dit examen zijn afgeschaft. Nu is er een systeem waarbij primair en lager secundair onderwijs één blok vormen, klas 1 tot en met 10. In de toekomst krijg je eerst primair onderwijs (klas 1 t/m 6) en vervolgens lager en hoger secundair onderwijs (klas 7 t/m 12). Pas aan het einde van klas 12 zal er een groot examen zijn. Het hoger secundair onderwijs, na klas 10, zal op verschillende niveaus worden gegeven. Het zal ook mogelijk zijn om, zoals dat ook nu het geval is, na het lager secundair onderwijs (nu klas 10) over te stappen naar het beroepsonderwijs. Zowel de schoolleiding als de NYF benadrukte de enorme behoefte aan goed opgeleide vaklieden. Zij komen vaak beter aan de kost dan universitair opgeleiden.
Dit nieuwe onderwijsplan leert ons twee dingen.

  • Als Sathiko Sath garandeerden we tot op heden de bekostiging van het onderwijs tot en met klas 10. Gezien alle veranderingen en het wegvallen van het SLC is het zinvol én noodzakelijk om vanaf het komende schooljaar (dat start begin april) het schoolgeld te betalen tot en met klas 12 of tot en met een beroepsopleiding. Anders hebben onze kinderen ‘niets’ in handen.
  • Daarnaast sterkt dit ons nogmaals in onze mening dat we alleen de zeer getalenteerde kinderen moeten laten doorstromen naar de universiteit. We zijn nu al aan het onderzoeken of we voor deze kinderen een andere vorm van financiering kunnen vinden (bijvoorbeeld een studiebeurs).

Het Nepalese bestuur

Zoals de meeste lezers wellicht weten, bestaat het Nepalese bestuur uit ouders van onze kinderen. Zij worden gekozen door de andere ouders op de jaarlijkse, door de wet verordende, General Assembly. Dit jaar wilden enkele bestuursleden aftreden. Dat kon echter niet, omdat er geen nieuwe kandidaten waren.
Dit was een van de zaken die we tijdens ons verblijf wilden onderzoeken: waarom stellen ouders zich niet kandidaat? Het antwoord: ze zijn bang. Bang dat ze niet genoeg kunnen en niet genoeg weten. Begrijpelijk, gezien hun achtergrond. Daarom hebben we ook Basu Dev en Himal ingehuurd, om de ouders die in het bestuur zitten op te leiden. Maar kennelijk zit de angst diep, ook mét het besef dat ze steun krijgen.
We hebben nu een plan bedacht. Er wordt een workshop georganiseerd voor alle ouders. Die is verplicht en zal drie dagen duren. Dag één vindt plaats op school. Leraren zullen laten zien hoe een schooldag verloopt aan de hand van bijvoorbeeld korte lessen, en er zal informatie worden gegeven over mogelijke opleidingen na het lager/hoger/voortgezet onderwijs. De tweede dag staat onder leiding van Basu Dev en Himal. Zij zullen de ouders laten proeven van het werk als bestuurslid. De ouders kunnen die dag ook ervaren hoe het is om in onze huizen te wonen. De derde dag wordt er een van ontspanning. Een van de beoogde activiteiten voor die dag is sightseeing, want veel ouders kennen Kathmandu niet eens.
Nog tijdens ons verblijf in Kathmandu werden al zaken op de rails gezet. Op school werd onmiddellijk de agenda getrokken en werd een vrijdag in februari vastgelegd. Himal en ook Ajay zaten meteen vol ideeën.
Wij hopen met deze workshop de ouders meer te betrekken bij ons project en bij de ontwikkeling van hun kinderen, en ze ook te motiveren voor een bestuursfunctie.
Het toeval wil dat er in deze periode weer twee Nederlandse bestuursleden in Kathmandu zijn, Frans van Meerwijk en Bertie Schonk. Zij zullen het allemaal meemaken.

SkS huis en LAS 2014 011

Een film!

Zoals al eerder aangekondigd heeft ons bestuurslid Taco Remmers een professionele filmploeg rond Jules Bohnen zo enthousiast gemaakt voor onze stichting dat zij een documentaire over Sathiko Sath wilden maken (opgedeeld in korte filmpjes). Taco en de filmploeg waren tegelijk met Frans en Hilde in Kathmandu en zij allen hebben elkaar uitgebreid gesproken de laatste avond dat de filmploeg in Nepal was. Zij hadden het geweldig gevonden om deze documentaire te maken. Ze hebben vier kinderen gevolgd, van vier verschillende etnische groepen. Daarvoor zijn ze in hun dorpen geweest en hebben ze kinderen gevolgd op de LAS en in onze huizen.
Deze documentaire is puur liefdewerk: de makers offeren hun vrije tijd op voor de montage en het schrijven van de tekst voor de voice-over. Vermoedelijk wordt er eind januari proefgedraaid. Natuurlijk horen jullie wanneer alles klaar is en waar de filmpjes te zien zullen zijn.

Het is onmogelijk ..

om alles wat we tijdens ons werkbezoek meemaakten uit de doeken te doen. We hopen dat het hiervoor geschetste een indruk geeft.
De allerlaatste ochtend, al op weg naar het vliegveld, hadden we bij de grote stoepa van Bodnath nog een ontmoeting met de eerste voorzitter van het Nepalese bestuur, Nuri Sherpa. Gewoon voor de gezelligheid. En omdat het nu eenmaal onmogelijk is om weg te gaan uit Kathmandu zonder ons gekoesterd te hebben in de bijzondere sfeer van Bodnath, op de een of andere manier toch het hart van Kathmandu.

Rest ons …

de aangename plicht om iedereen die Sathiko Sath steunt, op welke manier dan ook, oprecht te bedanken. Maar, we blijven uw hulp nodig hebben, zeker nu we hebben besloten om de financiering van het onderwijs van onze kinderen te garanderen ofwel tot en met klas 12, ofwel tot en met beroepsonderwijs. We zijn dan ook dringend op zoek naar vooral nieuwe lijfrenteschenkers. Bij een dergelijke schenking committeert de donateur zich voor een vast bedrag per jaar gedurende een periode van vijf jaar. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte, in ons geval gratis verzorgd door notaris mr. K. Wildeboer (info@notariaatvries.nl). Deze vorm van schenken is voor ons een zeer belangrijke en zekere bron van inkomsten. Maar ook voor u is het zonder meer interessant, aangezien het hele bedrag aftrekbaar is van de belastingen, ongeacht de hoogte van de inkomsten of van het bedrag. Deze vorm van steun geeft de stichting een stevig fundament. Zie ook www.sathikosath.nl, onder de knop ‘Doneren’.

Children wishing Merry Chrismas

Wij gaan verder, om deze kansarme bergkinderen een toekomst te geven die loont.
Gaan jullie ook verder, samen met ons?
Want dat is Sathiko Sath: vrienden samen voor vrienden

 Een mooie, warme Kerst en de allerbeste wensen voor een vruchtbaar en inspirerend 2015!

Nieuwsbrief 1: het begin

Geschreven door IreneSkS op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

(Nieuwsbrief HT Wandelreizen)

Sathiko Sath, studiefonds voor Nepalese kinderen

Wanneer je aanwezig was op het grote feest van HT, dan heb je de lancering van Sathiko Sath kunnen meemaken. In de uitnodiging was er reeds aandacht voor deze stichting. Maar omdat ook veel lezers van deze Nieuwsbrief er niet bij waren op 27 juni, willen we er nu iets meer over vertellen.

Ontstaan Het zal niemand verbazen dat het plan voor dit studiefonds ontstond tijdens een trekking. Al lopend ontspon zich een gesprek over de toestand in Nepal: de politiek, de sociale context, een democratie die haar draai maar niet vindt en hoe belangrijk het dan is om jonge mensen goed op te leiden. Zij hebben de toekomst in handen! Maar zo eenvoudig ligt het daar niet met het onderwijs. Hoewel er tegenwoordig ook ver in de bergen schooltjes zijn (staatsonderwijs), het niveau ervan is vaak bedroevend laag. Kinderen die door willen naar de middelbare school en van daaruit wellicht naar hoger onderwijs, slagen daar vaak niet in omdat ze te weinig ‘bagage’ hebben. De oplossing ligt vaak in een goede privéschool. Nu zijn de Nepalese medewerkers van HT niet anders dan andere ouders: zij dromen ervan dat hun kinderen een beter leven hebben dan zijzelf. Hoewel het werk bij HT hen boven de armoedegrens brengt, beschikken zij niet over de middelen om privéscholen te kunnen betalen. Zo ontstond de gedachte om een fonds op te richten.
En nu De stichting is een juridisch feit. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We beschikken over een bankrekening. Door de belastingdienst zijn we aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit keurmerk maakt het voor de donateurs mogelijk om hun gift aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. Voor belastingaftrek van giften geldt wel een drempel van 1% van een bedrag dat is gerelateerd aan het totaal van inkomsten. Ook is de aftrek beperkt tot een bepaald maximum.
Je kunt ook kiezen voor een lijfrenteschenking. Wanneer je daarvoor kiest is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.. Er is dan geen drempel en er is geen maximum. Je schenkt dan minstens vijf kalenderjaren of meer een vast bedrag aan Sathiko Sath. De overeenkomst moet worden vastgelegd in een “akte van schenking”. Het Notariaat Zuidlaren is bereid deze contracten te regelen. Zie hiervoor www.notariaatzuidlaren.nl of bel 050-4091281. De contact persoon voor Sathiko Sath is notaris Klaas Wildeboer. Hij is penningmeester van onze stichting. Hij kan je meer informatie geven.
Ook in Nepal staat de zusterstichting op poten. In het bestuur ervan zijn de vijf stammen vertegenwoordigd die voor HT werken.
De nabije toekomst In de komende maanden zijn een paar bestuursleden in Kathmandu. Zij zullen in samenspraak met het Nepalese bestuur de kinderen selecteren die als eersten in aanmerking komen voor steun in het komende schooljaar (start april 2010). Een rechtvaardige verdeling van het geld is een van de prioriteiten. Daarom hebben we een vraag aan die mensen die reeds op eigen initiatief kindertjes in Nepal ondersteunen. Wij willen dit graag weten zodat er geen ongelijkheid ontstaat. Het kan ook een optie zijn om deze schenking via onze stichting te laten lopen gezien het mogelijk fiscale voordeel (zie boven). Naast de contacten met de gezinnen, overleggen we ook met de scholen van de kinderen. Er is grote aandacht voor een goed werkend controlesysteem; we willen weten of het geld echt goed terecht komt. In het licht hiervan is het goed te weten dat het Nederlandse bestuur op totaal vrijwillige basis werkt. Alleen door de maatschappij opgelegde kosten (bijv. het lidmaatschap van de K. v. .K.) komen ten laste van de stichting. Wij moeten op deze manier 95% van de inkomsten in het studiefonds kunnen investeren.

Het zal duidelijk zijn, wij kunnen dit niet alleen!! De naam van de stichting zegt het al: Sathiko Sath betekent: vrienden samen met en voor vrienden.
Meer weten? Eigen inbreng? Vragen? Zie www.sathikosath.nl of mail naar info@sathikosath.nl.
Meer nieuws in november, wanneer we terug zijn uit Kathmandu.

1 december 2009

Nieuwsbrief december 2009

Geschreven door IreneSkS op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Sathiko Sath, het studiefonds voor ‘onze’ Nepalese kinderen

Graag willen we jullie meer vertellen over Sathiko Sath. ‘Wij’, dat is een groepje enthousiaste reisleiders en deelnemers van HT Wandelreizen. We vormen het bestuur van deze nog jonge stichting. Je zou kunnen zeggen dat we, zoals zovele anderen die rondtrokken in Nepal, ons hart verloren hebben aan dit prachtige land. We voelen ons ook verbonden met de bewoners. Iedere keer wanneer we daar zijn, worden we geraakt door de omstandigheden waarin onze gidsen, onze koks en dragers en hun familie leven. Daarom wilden we iets voor ze doen. In onze gesprekken met de HT-medewerkers in Nepal ging en gaat het vaak over de toekomst van hun kinderen. Er blijkt vooral nood aan écht goed onderwijs. Maar dan kom je al snel terecht bij privéscholen en die zijn onbetaalbaar voor onze mensen. Daarom is Sathiko Sath een studiefonds.
Onze officiële oprichting was in maart 2009. Sinds die tijd is er veel gebeurd: we hebben een website, we zijn ANBI gekeurd (d.w.z. dat de belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling), we zijn te vinden in de lijst van Goede Doelen en we hebben, niet onbelangrijk, een eigen bankrekening (banknr. 1104.60.626 te Zuidlaren). Gelukkig zijn er al instellingen en mensen die ons financieel ondersteunen. Dat is hard nodig. Want ons plan is om in april 2010, wanneer het nieuwe schooljaar in Nepal van start gaat, een aantal kinderen op onze kosten te laten studeren. Daarvoor is op dit moment voldoende geld in kas. Hierbij van harte dank aan alle donateurs!

Het afgelopen najaar waren we met een aantal bestuursleden in Kathmandu. Wij hebben toen het nodige voorbereidende werk gedaan om dit ‘papieren’ plan daadwerkelijk handen en voeten te geven. Samen met de Nepalese zusterstichting (daarin zijn de verschillende stammen die voor HT werken vertegenwoordigd) maakten we een lijstje van vijf goede scholen. Daarna zijn we gaan kijken hoe het er echt was. We letten daarbij op een aantal zaken: wat is het percentage geslaagden bij het centrale examen aan het eind van klas 10, heeft de school een eigen onderwijsfilosofie en hoe realiseert ze die in de praktijk, hoe zien de klaslokalen en het lesmateriaal er uit, is het er schoon, hoe gedragen de leerlingen zich, zijn er naast de lessen nog andere activiteiten zoals muziek, dans en sport, hoe is de sfeer in het algemeen, hoe staat het met de bereikbaarheid van de school. We wilden ook weten of ‘onze’ kinderen zich daar thuis zouden voelen.
Het was buitengewoon interessante expeditie. Er was één school die er echt uitsprong, de Little’Angels School. Zij staat staat te boek als een van de beste scholen van Nepal, ook bij belangeloze buitenstaanders. De principal van de school is zelf afkomstig uit een klein bergdorp. Hij heeft ondervonden, toen hij na klas 10 naar Kathmandu kwam, dat het niveau van zijn dorpsschool veel te laag was. Hij werd toen een aantal klassen teruggezet. Maar hij was een volhouder. In dat licht is het niet vreemd dat deze school een flink aantal gesponsorde leerlingen heeft. Onze kinderen zullen er dus niet in een uitzonderingspositie terecht komen. Op deze school worden niet alleen de leerlingen nauwgezet begeleid, maar ook hun ouders. Dat is veel waard. Want hoe doe je dat als vader of als moeder wanneer je kind zoveel nieuwe dingen leert en je zelf niet of nauwelijks kunt lezen of schrijven? De kinderen worden met bussen opgehaald in heel Kathmandu. Het maakt niet uit waar ze wonen. Ze kunnen dus thuis (of bij familie) blijven wonen. En tot slot – en dat is zeker niet onbelangrijk – deze school biedt ons goede financiële voorwaarden. Voor een stichting zoals de onze bestaat de mogelijkheid om het hele bedrag tot en met klas 10 ineens te betalen tegen interessante voorwaarden. In die prijs zijn alle aspecten van het onderwijs begrepen, ook de praktische zaken zoals vervoer. De constructie wordt juridisch vastgelegd. Deze wijze van betalen levert nog een belangrijk voordeel op: een kind is ervan verzekerd dat het de school kan afmaken tot en met klas 10. Maar het betekent ook dat we aanvankelijk over een groot kapitaal moeten beschikken en dat er minder kinderen tegelijk kunnen starten. Toch is het zeker het overwegen waard. Een tweede financieel voordeel dat deze school biedt: tien kinderen op school betekent één gratis. Daarnaast is het voor ons als bestuur is wel zo praktisch wanneer onze kinderen op dezelfde school zitten. Het monitoren wordt op deze manier een stuk eenvoudiger.

Toen de schoolkeuze rond was, kwam er een spannend moment. Tijdens een plenaire vergadering voor alle Nepalese medewerkers van HT op 21 november in hotel Amar, werd via loting een aantal kinderen gekozen. Iedereen was het erover eens dat loten de eerlijkste manier was. Vooralsnog kwamen alleen die gezinnen in aanmerking die geen steun krijgen vanuit Nederland. Er ging één kind per gezin ‘in de pot’. We hebben toen ook besloten alvast meer kinderen in te loten dan waar we nu geld beschikbaar voor hebben zodat we onmiddellijk verder kunnen wanneer onze middelen het toelaten.
Maar voor het zover was moest alles goed worden uitgelegd in meerdere versies. Tot onze verbazing gingen ze over, in onze ogen, vaak kleine dingen: hoe dat nou precies ging met het vervoer naar school, hoe het moest met de lunch. Er waren geen vragen over het onderwijs zelf. We realiseerden ons op dat moment heel scherp – en dat was ook confronterend – dat je dergelijke vragen niet kúnt stellen als je zelf niet of nauwelijks naar school bent geweest. Maar alles werd beantwoord en besproken. Gelukkig hadden we Amar (van het hotel) als vertaler. Sommige vragen konden nog niet beantwoord worden. Zo hadden we vorig jaar besloten, eveneens in overleg met de Nepalese HT-medewerkers, dat de ouders 10% van de studiekosten zelf zouden betalen. Zo konden ze zich mee verantwoordelijk voelen voor het studieproject. Die verantwoordelijkheid wil iedereen nog steeds. De vraag is alleen in hoeverre 10% een realistisch bedrag is. Het moet opnieuw bekeken worden.
Al bij al is het een groeiproces voor alle partijen waarbij standpunten steeds opnieuw gewogen worden.
De trekking heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Vader Kind
Tendi Sherpa Ang Dawa Sherpa
Kale Tamang Dhan Bahadur Tamang
Phuri Sherpa Sonam Sherpa
Bishnu Tamang Sabin Tamang
Lanam Tamang Uma Tamang
Dil Bahadur Magar Susan Magar
Mahesh Dhaubahdur Martin Dhaubahdur
Sarki Sherpa Migmar Sherpa
Bhoj Kumar Tamang Chiming Dong Tamang
Chandra Tamang Laxmi Tamang
Chandra Magar Sujan Magar
Purna Tamang Chirring Tamang
Ram Bahadur Gr(?) Sunali Tamang
Lakpa Sherpa Zongbu Sherpa
Bil Bahadur Tamang Sweetie Tamang

De namen van de vaders en kinderen kunnen in enkele gevallen incorrect gespeld zijn.

Het kan zijn dat de ouders vlak voor de toelating half februari een ander kind aanwijzen.

Ondertussen zijn we al weer een maand verder. Maar we zitten niet stil.

Half februari gaan er weer twee bestuursleden naar Kathmandu. Daar zullen ze twee adviseurs spreken. De ene is een scholenexpert. De andere kan ondersteuning bieden aan het Nepalese bestuur.

In diezelfde periode hebben de inschrijvingen op de scholen plaats. Dan zullen we voor het eerst contracten afsluiten met de Little Angels’ School.

Daarnaast hebben we dan ook de tijd om de gezinnen van de gekozen leerlingen beter te leren kennen.

Uiteraard brengen we jullie daarna graag verslag uit van al deze ontmoetingen en van de nieuwste ontwikkelingen bij Sathiko Sath.

Wie meer wil weten over dit studiefonds, kan de website bekijken www.sathikosath.nl of mailen naar info@sathikosath.nl. Via de mail kan ook een telefonische afspraak worden gemaakt. En mocht je met de komende Kerstdagen nog iets goeds of aardigs voor een ander willen doen, alle bijdragen  voor een betere toekomst voor onze Nepalese kinderen zijn welkom!  Dat kan door een eenmalige bijdrage te storten op onze bankrekening 1104.60.626, t.n.v. Sathiko Sath, Zuidlaren. Je kunt ook kiezen voor een lijfrenteschenking. Dan is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan ook geen drempel. Je schenkt dan minstens vijf kalenderjaren of meer een vast bedrag aan Sathiko Sath. De overeenkomst moet worden vastgelegd in een ‘akte van schenking’. Het Notariaat Zuidlaren is bereid deze contracten vooalsnog gratis te regelen. Zie hiervoor www.notariaatzuidlaren.nl of bel 050 4091281. De contactpersoon voor Sathiko Sath is notaris Klaas Wildeboer. Hij is de penningmeester van onze stichting. Het is uiteraard ook nog steeds mogelijk voor donateurs die op persoonlijke titel een kind ondersteunen, om dit te laten lopen via Sathiko Sath (zie onze website, FAQ-lijst). Dat levert belastingvoordeel op.

Het is wellicht ook goed om te weten dat de bestuursleden dit werk op totaal vrijwillige basis doen. De enige kosten die ten laste van de stichting komen, zijn de zgn. maatschappelijke kosten, zoals bij voorbeeld de Kamer van Koophandel. Op deze manier gaat zeker 95 % van de inkomsten rechtstreeks naar het onderwijs van onze kinderen.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer er, dankzij jullie steun, in april nóg meer kinderen dan nu gepland naar de Little Angels’ School zouden kunnen gaan!DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.