Training The Teachers

Het verbeteren van de vaardigheden van de leraren die lesgeven op de dorpsscholen is het einddoel van het Training The Teachers project. Op deze manier hopen we dat er meer bergkinderen een goede opleiding krijgen (en er minder reden is voor ouders uit de bergdorpen om hun kinderen naar de stad te sturen voor een goede scholing). We kiezen op dit moment eerst voor een subdoel, namelijk het verbeteren van vaardigheden om Engelse les te geven. Dit betreft zowel Engels spreken, als het schrijven en lezen van de taal. Het beheersen van Engels opent vele deuren!

Samenwerking

Gekozen is om dit daadwerkelijk op enkele dorpsscholen uit te voeren, zodat niet alleen theorie gegeven wordt maar het ook in de praktijk gebracht wordt in de klas met de leerlingen. We hebben in Nederland een vrijwilligersorganisatie gevonden die ruime ervaring heeft met het uitzending van Engelse leraren en studenten naar vergelijkbare ontwikkelingslanden, de English for Kids Foundation uit Roosendaal. Zij werken met het Anglia lesprogramma.

Er was een budget opgesteld voor 3 jaar lang trainen in 3 dorpen gedurende 3 weken per jaar, met tussentijdse, maandelijkse online training in spreekvaardigheid van de leraren en kinderen met de trainers.
Het plan is zo tenminste 9 leraren en 270 kinderen te trainen. Er waren twee Rotaryclubs bereid dit project te steunen, en ook onze vaste partnerclub Rotaryclub Jawalakhel uit Kathmandu.
Helaas wilde de landelijke Nepalese Rotary vertegenwoordiger het project niet goedkeuren. Daarmee verviel de kans op een verdubbeling van het toegezegde geld vanuit Rotary International, en was het beschikbare budget ontoereikend. Toen gezocht werd naar aanvullend budget sloeg de corona toe, waardoor dit project – ook met het lagere budget – onuitvoerbaar werd.

Toekomst

We hopen nog steeds dit project te zijner tijd te kunnen uitvoeren. Hiervoor is nodig dat we voldoende financiële toezeggingen hebben verworven, want het Sathiko Sath budget is onvoldoende voor dit extra initiatief.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.