Bestuur

Sathiko Sath Nederland

Het bestuur van Sathiko Sath Nederland bestaat uit:

  • Voorzitter: Charles van Voorst Vader
  • Vice-voorzitter: Hilde Noë
  • Secretaris: Elizabeth Verkuil
  • Penningmeester: Jantine Bouma
  • Lid: Taco Remmers
  • Lid: Irene van Elten

Oprichter/Adviseur: Frans van Meerwijk

    CvVV, HN, EV / TR, JB, IvE en FvM

Zij stellen hun diensten en kwaliteiten ‘om niet’ ter beschikking. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd aan bestuurders.
Minimaal één keer per jaar zijn een of meer bestuursleden van Sathiko Sath Nederland aanwezig bij een bestuursvergadering van Sathiko Sath Nepal en voor verdere monitoring.

Sathiko Sath Nepal

Het bestuur van Sathiko Sath Nepal bestaat uit negen leden, die gekozen worden uit de groep van ouders van onze kinderen.

Mr. Raj Kumar (Raju) Gurung / Mrs. Khaisung Tamang / Mrs. Laxmi Shrestha
Mr. Sattar Sing (Supa) Tamang (President) / Mr. Lal Kumar Shrestha (Secretary) / Mr. Tulshi Bahadur Ruchal (Chandra) Magar (Vice President)
Mr. Kam Dawa Sherpa / Mrs. Kamal Sayangtang (Treasurer) / Mr. Himalaya Raj (Himal) Ghimire

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze krijgen alleen een reis- en telefoonvergoeding.
Sathiko Sath Nepal kent een General Assembly, waarin de ouders van alle kinderen zitting hebben. De General Assembly komt eenmaal per jaar bijeen en stelt de jaarstukken van Sathiko Sath Nepal vast.

Onze mensen in Nepal, de basis waarop onze huizen draaien.

Caretaker, Uncle: Ratna Kaji Dangol / Caretaker, Auntie: Reba / Advisor: Basu Dev Neupane