Noodfonds na aardbeving 2015

Geld inzamelen en doel regelen

In april 2015 werd Nepal getroffen door een verschrikkelijke aardbeving met diverse heftige naschokken. Al snel werd duidelijk dat er zeer veel schade was aangericht, met name in het centrale deel van Nepal, en dat er zeer veel doden en gewonden waren. Ook in de regio’s waar onze ouders en kinderen vandaan komen, was de schade enorm.
Vrijwel onmiddellijk na de aardbeving is, namens het bestuur van Sathiko Sath, door voorzitter Frans van Meerwijk en door Charles Halberstadt, de eigenaar van HT Wandelreizen, een initiatief gestart om gelden in te zamelen om de getroffen dorpen en families te helpen. Binnen enkele weken werd een groot bedrag binnengehaald dat de initiële verwachtingen ver overtrof.

Gestart is met het leveren van noodhulp in de vorm van tenten, dekens, medicamenten en dergelijke. Hiervoor reisde Jan Midde, een van de reisleiders van HT Wandelreizen, die in Nepal aanwezig was voor een geplande trekking, naar enkele van de getroffen dorpen, waar HT personeel en Sathiko Sath ouders woonden. Langzaam werd ook de omvang van de schade een beetje duidelijk. Het bleek dat er heel veel schade was aan de huizen en bezittingen van het merendeel van de Nepalezen die vaak voor HT werkten. Het gedoneerde bedrag was niet voldoende om hen allemaal te helpen. Daarna is uitgebreid overleg gestart hoe de gedoneerde gelden (op dat moment al meer dan 100.000 euro) het effectiefst besteed konden worden. Besloten is uiteindelijk om niet individuele families te helpen, maar om een aantal dorpen te ondersteunen waar onze Nepalese vrienden vandaan komen.

De uitvoering

Na goedkeuring door alle betrokkenen is gestart met de uitvoering van deze 6 projecten. Het een-na-laatste project dat overhandigd werd, is de health post in Dhading in april 2018. Het drinkwater supply project werd als laatste in maart 2019 opgeleverd. Dit kwam door de verlate start omdat er aanvankelijk onvoldoende geld was en door de grote omvang van het project.
In december 2020 was de finale audit van het hele project door Baker Tilly gereed. Toen werd ook duidelijk dat er bij de Rotary nog ruim 330.000 NRP over waren, naast het beschikbare restant (11.350 euro) in Nederland.
Hieronder volgt een korte beschrijving van elk project met enkele foto’s. Per project wordt ook vermeld waaraan het resterende budget is besteed. Dit verslag wordt afgesloten met de bijbehorende financiën.

Oprichting Noodfonds/CDF

Op verzoek van het Sathiko Sath bestuur is Frans van Meerwijk naar Nepal gereisd. Samen met de lokale Rotaryclub Jawalakhel en hun president Basu Dev Neupane is toen het Community Development Fund (CDF) opgericht, dat verantwoordelijk is geweest voor het (mede)selecteren van projecten in de getroffen dorpen en voor de uitvoering van de projecten.
Sathiko Sath kende Rotaryclub Jawalakhel al een aantal jaren omdat zij de zgn. host-club was voor de Rotary giften die vanuit Nederland en Duitsland gedoneerd werden (en verdubbeld via Rotary International) voor de opleiding van een aantal Sathiko Sath kinderen.

Door deze nieuwe samenwerking onder de Noodfonds/CDF vlag kon onder andere de geldstroom naar Nepal via deze Rotaryclub lopen en konden we zelf grip houden op de besteding van de gedoneerde gelden. NB: De Nepalese overheid claimde alle aardbeving gerelateerde donaties die binnenkwamen uit de hele wereld en besliste zelf hoe ze de gelden wilde besteden.
In de loop van 2015 werd Frans van Meerwijk ziek en heeft secretaris Hilde Noë al zijn taken waargenomen. Eind 2016 heeft Hilde de taken van Sathiko Sath Nederland aangaande het Noodfonds (CDF) overgedragen aan Charles van Voorst Vader.

Bouw voorbereidingen

Er is een voorstudie (pre-scan) in het veld uitgevoerd waarbij ruim 10 mogelijke projecten gevonden zijn. Hiervoor bleek onvoldoende budget beschikbaar. Uit deze voorstudie zijn 6 ‘community’ projecten geselecteerd. Elk gekozen dorp vertegenwoordigde een van de 6 etnische groepen waarvan de ouders lid zijn van Sathiko Sath Nepal. In samenspraak met onze lokale projectleider Himal Ghimire is in elk dorp een groep van eigenaren benoemd en een bouwteam. Deze hebben meegedacht over het uiteindelijke plan.
Daarna is door een lokaal ingenieursbureau een bouwkundig ontwerp gemaakt en een gedetailleerd budget. Hierbij is uitgangspunt geweest dat de lokale bevolking de (bouw)arbeid zou leveren tegen het uurtarief dat geldt voor landarbeiders, en dat het Noodfonds (CDF) alle materialen zou aankopen en afleveren alsmede de benodigde specialistische arbeid. Alle bouwwerken moesten voldoen aan de nieuwste voorschriften qua aardbevingsbestendigheid, en moesten worden goedgekeurd in Kathmandu.

De zes herstel projecten

Peltic set replacement and Community House, Bhimkori, Kavre
In Bhimkori was de waterkrachtinstallatie (‘peltic set’) en het bijbehorende gebouwtje getroffen door de aardbeving. De peltic set leverde elektriciteit voor met name verlichting in het hoger liggende dorp. Het project omvatte herstel van de waterkrachtinstallatie en integratie daarvan in een nieuw te bouwen gemeenschapshuis, inclusief keukentje en toilet.

Vorige slide
Volgende slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn gekocht:
een nieuwe peltic turbine, water taps in 19 huizen, een hek rond het community house, verbetering van het watertoevoer systeem boven en meubilair voor het gebouw.

Community House, Sisakhani, Kavre
Het project in Sisakhani bestond uit het bouwen van een gemeenschapshuis met 2 toiletten. Een van de dorpsbewoners stelde een stuk grond gratis beschikbaar om dit huis te kunnen bouwen midden in het dorp. Het dorp ligt hoog in de bergen en is moeilijk bereikbaar. Het community house wordt gebruikt voor dorpsvergaderingen, voor cursussen en is ook voor noodopvang geschikt.

Vorige slide
Volgende slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn voor het community house gekocht:
2 desktop pc’s en een printer, 50 stoelen, vloerbedekking, tafels, gordijnen, een afdak tussen zijwand en dak, en een hek rond het gebouw.

School Building VDC, Babare, Dolakha
Babare ligt ook heel ver van de bewoonde wereld aan de voet van hogere bergen. De bestaande schoolgebouwen waren verwoest of onbruikbaar geworden door instortingsgevaar. Afgesproken is een nieuw schoolgebouw te maken met 4 lokalen. Omdat het gebouw tegen een helling gepland was, moest zeer veel graafwerk verricht worden, waarbij grote rotsblokken tevoorschijn kwamen. Deze moesten verwijderd worden, wat veel werk was. Ook moest een waterstroompje worden omgelegd. Zo ontstond een aanzienlijke claim voor meerkosten t.o.v. de begroting, die na zware onderhandelingen uiteindelijk in der minne geschikt is.
Vorige slide
Volgende slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn gekocht:
2 desktop pc’s en een printer, onderwijsmaterialen, muziekinstrumenten.

School Building VDC, Shreechaure, Okladungha
Shreechaure ligt 2 dagen rijden van Kathmandu. Het bestaande schoolgebouw was verwoest en afgesproken is een nieuwe school te bouwen met 3 klaslokalen voor de laagste klassen. En een nieuw toiletgebouwtje met 2 toiletten. Het project is zeer voortvarend ter hand genomen en binnen budget geëindigd. De hand-over van het project was een fantastisch feest waarbij wij ongeveer bezweken onder de bloemenkransen.
Vorige slide
Volgende slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn voor de school gekocht:
2 desktop pc’s en een printer, onderwijsmaterialen, 30 schoolbanken en ander meubilair, 5 kantoorstoelen.

Health Post Building, Khalte, Dhading
De bestaande Health Post bestond uit een tent (noodvoorziening) die eerst door een hagelbui geperforeerd was en daarna weggeblazen in een storm. Plan was een nieuw gebouw neer te zetten, met diverse ruimtes. Bij het ontwerp van de Health Post was ook nog het Ministerie van Gezondheid betrokken, die met een veel groter plan kwam, namelijk om een ziekenhuisje te bouwen. Dit pakte natuurlijk veel duurder uit dan het beschikbare budget, en is dus weer van tafel gegaan voor het originele plan. Toen we met bouwen wilden starten kwam het lokale team met aanvullende salariseisen, nl. 3 keer het afgesproken uurloon. Hierdoor kwam het project tot stilstand. Uiteindelijk heeft de Rotary een aannemer uit Kathmandu gevonden die de Health Post voor het begrote bedrag wilde bouwen. Er is besloten het project op deze manier te realiseren, hoewel wij zeer teleurgesteld waren over de opstelling van de lokale betrokkenen. Het geplaatste gebouw is zo ontworpen dat er later nog een verdieping op kan worden geplaatst. Het gebouw werd door de Rotaryclub overhandigd.
Vorige slide
Volgende slide
Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn voor de Health Post gekocht:
2 bedden voor patiënten, 2 baby bedjes.
Kari Khola Drinking Water Supply, Dumka, Sindhuli
Door de aardbeving waren de waterbronnen die in het dorp beschikbaar waren verstoord. Ze leverden geen water meer. De dorpelingen moesten 2 uur lopen om water uit een nabijgelegen beek te halen. Het plan was een aftap in de rivier te maken, en die te koppelen aan een waterpijp die deels ingegraven zou worden en deels opgehangen tussen steunpilaren. De totale lengte was ca 2,5 kilometer, en de pijp liep omlaag (druk-ontlasting nodig!). Aan de dorpszijde was een opvangtank van 28.000 liter gepland. Het oorspronkelijk geraamde budget uit de pre-scan bleek veel te laag te zijn. Onze voorzitter Hilde Noë, die Frans was opgevolgd, heeft een bevriende stichting uit Noordoost Nederland (Mondiale Woonhulp) bereid gevonden om de benodigde 15.000 euro in te brengen in het Noodfonds mits dit voor een bouwwerk was. In goed overleg is besloten dit extra geld te reserveren voor de Health Post en het corresponderende bedrag over te hevelen naar dit Drinking Water supply project. Heel fantastisch was dat de dorpsbewoners hebben aangeboden om gratis arbeid te leveren voor het project om het zo financieel haalbaar te maken. Wat een betrokkenheid! De overhandiging van het project was een groot feest met vele blije gezichten.
Vorige slide
Volgende slide
Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn betaald:
een deel van de reparatiekosten van de schade die tijdens de monsoon van 2020 ontstaan was aan het instroomfilter en aan een deel van de ingegraven pijpleiding. Het systeem is nu weer operationeel.

Financiële verantwoording

Door Frans van Meerwijk is met de lokale Rotaryclub Jawalakhel een uitgebreid manual opgesteld hoe de uitgaven beheerst en gecontroleerd zouden worden. Ook is onze lokale accountant Baker Tilly ingehuurd om periodiek de uitgaven te controleren en overzichten te maken.

Voor elke majeure uitgave in elk project werden 2 à 3 offertes verzameld door een Rotary vertegenwoordiger (Banik), waarna door het zittende Rotary bestuur met enkele ex Rotary presidenten beslist werd wie de opdracht kreeg. De lokaal bestede werkuren werden bijgehouden door het lokale bouwteam en periodiek gecontroleerd door onze projectleider (Himal Ghimire).

Tijdens de uitvoering van de projecten hebben bestuursleden van Sathiko Sath een aantal projecten ter plaatse bezocht. En ook waren wij zoveel mogelijk aanwezig bij de overhandiging van de projecten aan de lokale eigenaar committees.

Dankzij deze systematiek zijn grote verrassingen vermeden, en zijn de 6 bouwprojecten uiteindelijk iets boven het gecalculeerde budget -maar binnen het in Nederland beschikbare budget- geëindigd.

Na overhandiging van de 6 projecten en afronding van de laatste audit bleek er totaal ca. 15.000 euro over te zijn (deels bij de Rotary in Nepal en deels bij Sathiko Sath in Nederland). Besloten is met de stuurgroep in Nepal dit geld te besteden aan dringende wensen vanuit de afgeronde projecten, waarbij goed-gelopen projecten meer geld kregen dan ‘probleem’ projecten. Ook deze activiteit is gecoördineerd met de dorpen door Himal Ghimire.

In onderstaande tabel “CDF (Noodfonds) projects, Financial overview, as executed” staan de relevante bedragen, waarbij aangetekend moet worden dat de omrekening van Nepalese Roepees naar euros en vice versa schattingen zijn omdat de wisselkoers sterk gefluctueerd heeft over de betrokken periode.

Al met al gaat onze grote dank uit naar alle schenkers die het Noodfonds gesteund hebben !

Virtuele wandelreis naar Kathmandu

Hoe dat kan?

In de periode van zaterdag 24 augustus tot en met uiterlijk vrijdag 20 september 2024 wandel je zoveel mogelijk. Het maakt niet uit waar of hoe (met je wandelclubje, bij het uitlaten van de hond, op de golfbaan, in je eentje).
Je registreert op jouw eigen wijze de gelopen kilometers. Uiteraard mag je ook fietsen of hardlopen om (kilo)meters te maken.
Elke week, op vrijdag, geef je het aantal kilometers dat je in die week hebt gemaakt door via ons gmailadres. Dat doen alle andere deelnemers ook. Alle afstanden worden bij elkaar opgeteld door ons en bekend gemaakt via een gezamenlijke whatsapp-groep. Zo kun je zien welke afstand er met z’n allen is afgelegd en zo loop je samen naar Nepal. Hoe meer kilometers je maakt en hoe meer deelnemers er zijn des te sneller we aankomen in Kathmandu.
Je krijgt per week informatie over wat je onderweg zou hebben gezien als je de weg in het echt zou hebben afgelegd.

Wat betekent dit voor Sathiko Sath?

De fysieke uitdaging is om samen met alle andere wandelaars virtueel de afstand naar Kathmandu af te leggen. Maar dat is niet de enige uitdaging. Iedere deelnemer verzamelt namelijk om zich heen een groepje sponsoren dat geld doneert aan Sathiko Sath voor elke door hem/haar gelopen kilometer. Elke sponsor bepaalt zelf tevoren het bedrag dat hij/zij per kilometer wil schenken. De wandelaar houdt het aantal afgelegde kilometers bij en geeft dit zelf aan het eind van de reis door aan de sponsor. Per deelnemer wordt minimaal minimaal een bedrag van €100 gevraagd. Je kunt een eigen ‘geef-pagina’ binnen het Sathiko Sath account van Geef.nl aanmaken. Dan kan elke sponsor het eindbedrag gemakkelijk zelf daarnaar overmaken en hoef jij geen administratie bij te houden.
Als je dit niet wil dan maak je na afloop van de tocht zelf het bedrag over op banknummer van Sathiko Sath NL12 RABO 0110 4606 26 t.n.v. SathikoSath onder vermelding van ‘virtuele wandelreis’.

Taxiroute vanaf Hotel Holy Himalaya naar hostel.

De taxi moetstoppen na de steile afdaling bij de bocht naar rechts. Dan rechtsaf slaan het straatje in en 2e weggetje links nemen. Loopt flink omlaag. Aan einde voor de weg naar rechts draait is het hostel.Het mobiele telefoonnumer van Ratna is: +98 41416358. Bel hem op wanneer je naar het hostel wilt reizen.

Registratie sponsorbijdrage

Vul 2x het formulier in wanneer je aan 2 challenges deelneemt.

Trekking naar het Tibetaanse plateau, de Mustangtrek

Van de 4 sponsorreizen is dit de enige reis waarbij de focus ligt op een gebied ten noorden van de Himalaya. Woorden schieten echt te kort om de landschappen van Mustang te kunnen beschrijven. Tot 1992 was Mustang een afgesloten gebied waardoor de lokale cultuur, gebaseerd op het Tibetaans boeddhisme, relatief goed bewaard is gebleven. De kleding, de gewoonten en zelfs de taal is geheel volgens Tibetaanse traditie. We zullen een aantal zeer opvallende en/of merkwaardige plaatsen bezoeken.

Een bemoeilijkende factor de laatste jaren is de weg die met behulp van de Chinezen is aangelegd van Pokhara tot aan de Chinese grens waardoor soms delen van de vroegere trekking onaantrekkelijk zijn geworden. We lossen dit op door in het begin een deel per jeep te reizen en daar waar het mooi wordt pas te gaan lopen. We reizen van Kathmandu naar Pokhara per bus en we vliegen daarna naar Jomosom waardoor je een vermoeiende 12 uur durende rit vermijdt.

In Jomosom stappen we in een privé jeep die ons in Kagbeni brengt. In dit eerste echt Tibetaanse stadje maken we kennis met de gebruikelijke architectuur en we kunnen er een mooi en interessant klooster bekijken. Je ziet nu de machtige witte pieken van Annapurna en de Dhaulagiri van de noordkant. De volgende dag rijden we naar het dorpje Samar. Nu valt je echt goed het verschil in vegetatie op: hier groeit nauwelijks meer iets anders dan een stekelig struikje.

De eerste dag volg je een pad dat je in een gigantische scheur in de aarde brengt. Op het diepste punt voel je je opgenomen in de schoot van moeder aarde. Juist op dit punt bezoeken we een zeer bijzondere en zeer heilige meditatiegrot waar de grote Guru Rinpoche een tijdje heeft doorgebracht. Het vervolg van de trek brengt je langs de onwerkelijke rode rotswanden van Dakmar en over een paar kleinere passen naar Lo Manthang. Dit is de met 6 meter hoge muren omgeven oude hoofdstad van het koninkrijk Mustang. Heerlijk om door de steegjes te dwalen en kloosters te bezoeken. Je kunt je hier echt in Tibet wanen.

Na Lo Manthang volgen we het pad weer zuidwaarts maar dan aan de andere kant van de vallei, die heel anders is. Luri Gompa is nog zo’n uiterst bijzondere plek die we bezoeken. Een rotsklooster omgeven door puntige door de wind gevormde zandstenen rotsformaties. Over passen bereiken we dorpjes als Tangye en Tetang, waar de tijd echt stil heeft gestaan. Via het hindoe en boeddhistische heiligdom van Muktinath en het Bön boeddhistische Lupra klooster lopen we weer terug naar Jomosom.

Ook op deze reis is er aan het eind de mogelijkheid om het Sathikosath huis te bezoeken. Overnachtingen in lodges en 1 keer in een tent. Bij meer dan 8 deelnemers gaat er een Nederlandse reisleider mee.

Numbur Trekking, een klassieke trek aan de groene zuidkant van de Himalaya

Na de belangrijkste bezienswaardigheden van Kathmandu te hebben bewonderd reizen we per bus naar het dorp Shivalaya dat ligt aan het begin van de oude trail naar de Mt. Everest. Een eerste flinke klim brengt je in Deurali, een pas op ongeveer 2700 meter, waar we in een lodge kunnen slapen. De dagen daarop lopen we langs verschillende kleine nederzettingen, eerst over de kam van de berg met mooie uitzichten en langs een kaasfabriekje (de Zwitsers hebben hier ontwikkelingswerk gedaan). Vervolgens dalen we af in de vallei van de Likhu Khola (khola is rivier).

Voorbij Lhakeshewar duiken we de wildernis in, hier zijn geen menselijke nederzettingen meer. Aan het eind van de vallei zijn er bergen tussen 6500 en 7000 meter hoog. Met die witglinsterende pieken biedt dit tijdens de wandelingen een fantastische achtergrond.

Vanaf Ngey Kharkha (kharkha is yakweidegrond) stijgen we naar het hoogste punt op deze reis: een pas op 4880 meter hoogte. Hier ben je heel dicht bij de imposante Numbur. Dit is het gedeelte van de trek dat je door het hooggebergte voert. Fantastische uitzichten rondom en bijzonder weinig drukte om je heen; geen toeristen en ook geen lokale bewoners. 

Dan volgt er nog een pas, iets lager maar niet minder spectaculair. Het laatste deel van deze trektocht is de afdaling naar de Khimti Khola en vrij plotseling ben je weer in de bewoonde wereld. Door terrasakkers en kleine dorpjes, hier en daar versierd met een manimuur en/of gebedsvlaggen of een Boeddhabeeld lopen we terug naar Shivalaya. Terug in Kathmandu nemen we even de tijd om langs het Sathiko Sath huis te gaan om te zien hoe de kinderen gehuisvest zijn en om kennis te maken met Ratna en Reba, de gastouders van het huis.

Cultuur en korte Khopra Danda Trekking

Naast de culturele hoogtepunten in de fascinerende hoofdstad van Nepal, Kathmandu, is dit een reis waarbij je in relatief korte tijd een buitengewone Himalaya ervaring kunt op doen. Met 4 dagen lopen bereik je een fenomenaal uitzichtpunt op 3600 meter: Khopra.

Vanuit Khopra kun je nog verder stijgen tot een hoogte van 4600 meter bij het Khaire Tal (Tal is meertje). Hier ben je slechts 5 km verwijderd van de 7219 meter hoge Annapurna South, 12 km van de 8091 m hoge Annapurna 1 en 35 km van de 8167 m hoge Dhaulagiri 1. Daartussen kijk je naar beneden in het diepste dal van de wereld, 6000 meter hoogteverschil tussen dalbodem en pieken! Dit is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende en gemakkelijk bereikbare uitzichtpunten in de Himalaya.

De trek leidt je over de zuidflanken van de Annapurnaketen en neemt je mee door het land van de Gurung, een stam die zijn oorsprong vindt in de hoogvlaktes van Qinhai, ten noorden van Tibet. Voor een groot deel loop je door prachtig groene bossen, deels ook zul je in de kleine dorpjes veel kunnen meekrijgen van het gewone Nepalese bergleven.

Na terugkomst in Pokhara reizen we naar het zuiden, het laaggelegen, het vlakke deel van Nepal, de Terai, wat totaal iets anders is. Hier ligt het Chitwan National Park. Vanuit de idealistische Sapana Lodge verkennen we dit eerste Nationale Park in Nepal te voet, in een kano of met een jeep en steeds begeleid door ervaren natuurgidsen. Op een olifant rijden doen we niet meer omdat dat toch wel gepaard gaat met ernstige dierenmishandeling.  We kunnen veel soorten wild aantreffen zoals verschillende soorten apen en herten, maar ook de bijzondere 1-hoornige neushoorn, de lippenbeer en de tijger.

In Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, nemen we een dag de tijd om de heilige plaatsen, tempels en kloosters te bezoeken. De volgende dag vliegen we terug naar Kathmandu waar we nog tijd hebben om het Sathiko Sath huis te bezoeken. Overnachtingen in hotelletjes en lodges.

Culturele rondreis door Nepal

Op deze reis kun je zonder je al te veel te hoeven inspannen kennismaken met de vele prachtige kanten die Nepal heeft. Natuurlijk is er ruimte om de vele beroemde bekende (en minder bekende) plekken in de hoofdstad Kathmandu te bekijken. Daaronder vallen de indrukwekkende grote boeddhistische Stupa’s van Bouddha en Swayambunath en het belangrijke hindoetempelcomplex Pashupatinath. In de Kathmanduvallei is er nog veel meer te zien zoals de andere koningssteden Patan en Baktapur met ieder een sfeervol eigen “Durbar Square”. 

Direct buiten de stad maar, nog wel in de vallei, maken we prachtige wandelingen waarbij je iets meer kunt ervaren van hoe men leeft op het “platteland”, maar waar je ook een uitzicht op de Himalaya mag verwachten (bij helder weer). Na deze kennismaking met Nepal rijden we het land in naar Pokhara.  Hier krijg je een betoverend zicht op het grootste deel van de Annapurna keten en er is genoeg te doen: massage, yoga, meditatie, bootje varen op het Fewa meer of een tochtje lopen naar Sarangkot, voor elk wat wils.

Via het historische stadje Tansen rijden we nu naar het zuiden, naar het vlakke en lage deel van Nepal, de Terai. Na een bezoek aan de geboorteplaats van Boeddha, Lumbini, met z’n vele tempels,  kloosters en heilige plekken, komen we aan bij de Sapana Lodge. Dat is een echte ecolodge op basis van idealistische doelstellingen van waaruit we excursies kunnen maken in het Chitwan Nationale Park.

Omdat dit vroeger jachtterrein was van de koninklijke familie heeft men erop toegezien dat de wildstand goed op peil bleef. Daarom kun je hier o.a. tijgers, neushoorns, olifanten, lippenberen, krokodillen en verschillende soorten apen en herten aantreffen. Tot slot rijden we terug naar Kathmandu. Daar zul je nog wat vrije tijd hebben, maar ook tijd om het Sathikosath huis te bezoeken, zodat je met eigen ogen kunt zien hoe de stichting werkt en wat de resultaten zijn.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.