Noodfonds na aardbeving 2015

Geld inzamelen en doel regelen

In april 2015 werd Nepal getroffen door een verschrikkelijke aardbeving met diverse heftige naschokken. Al snel werd duidelijk dat er zeer veel schade was aangericht, met name in het centrale deel van Nepal, en dat er zeer veel doden en gewonden waren. Ook in de regio’s waar onze ouders en kinderen vandaan komen, was de schade enorm.
Vrijwel onmiddellijk na de aardbeving is, namens het bestuur van Sathiko Sath, door voorzitter Frans van Meerwijk en door Charles Halberstadt, de eigenaar van HT Wandelreizen, een initiatief gestart om gelden in te zamelen om de getroffen dorpen en families te helpen. Binnen enkele weken werd een groot bedrag binnengehaald dat de initiële verwachtingen ver overtrof.

Gestart is met het leveren van noodhulp in de vorm van tenten, dekens, medicamenten en dergelijke. Hiervoor reisde Jan Midde, een van de reisleiders van HT Wandelreizen, die in Nepal aanwezig was voor een geplande trekking, naar enkele van de getroffen dorpen, waar HT personeel en Sathiko Sath ouders woonden. Langzaam werd ook de omvang van de schade een beetje duidelijk. Het bleek dat er heel veel schade was aan de huizen en bezittingen van het merendeel van de Nepalezen die vaak voor HT werkten. Het gedoneerde bedrag was niet voldoende om hen allemaal te helpen. Daarna is uitgebreid overleg gestart hoe de gedoneerde gelden (op dat moment al meer dan 100.000 euro) het effectiefst besteed konden worden. Besloten is uiteindelijk om niet individuele families te helpen, maar om een aantal dorpen te ondersteunen waar onze Nepalese vrienden vandaan komen.

De uitvoering

Na goedkeuring door alle betrokkenen is gestart met de uitvoering van deze 6 projecten. Het een-na-laatste project dat overhandigd werd, is de health post in Dhading in april 2018. Het drinkwater supply project werd als laatste in maart 2019 opgeleverd. Dit kwam door de verlate start omdat er aanvankelijk onvoldoende geld was en door de grote omvang van het project.
In december 2020 was de finale audit van het hele project door Baker Tilly gereed. Toen werd ook duidelijk dat er bij de Rotary nog ruim 330.000 NRP over waren, naast het beschikbare restant (11.350 euro) in Nederland.
Hieronder volgt een korte beschrijving van elk project met enkele foto’s. Per project wordt ook vermeld waaraan het resterende budget is besteed. Dit verslag wordt afgesloten met de bijbehorende financiën.

Oprichting Noodfonds/CDF

Op verzoek van het Sathiko Sath bestuur is Frans van Meerwijk naar Nepal gereisd. Samen met de lokale Rotaryclub Jawalakhel en hun president Basu Dev Neupane is toen het Community Development Fund (CDF) opgericht, dat verantwoordelijk is geweest voor het (mede)selecteren van projecten in de getroffen dorpen en voor de uitvoering van de projecten.
Sathiko Sath kende Rotaryclub Jawalakhel al een aantal jaren omdat zij de zgn. host-club was voor de Rotary giften die vanuit Nederland en Duitsland gedoneerd werden (en verdubbeld via Rotary International) voor de opleiding van een aantal Sathiko Sath kinderen.

Door deze nieuwe samenwerking onder de Noodfonds/CDF vlag kon onder andere de geldstroom naar Nepal via deze Rotaryclub lopen en konden we zelf grip houden op de besteding van de gedoneerde gelden. NB: De Nepalese overheid claimde alle aardbeving gerelateerde donaties die binnenkwamen uit de hele wereld en besliste zelf hoe ze de gelden wilde besteden.
In de loop van 2015 werd Frans van Meerwijk ziek en heeft secretaris Hilde Noë al zijn taken waargenomen. Eind 2016 heeft Hilde de taken van Sathiko Sath Nederland aangaande het Noodfonds (CDF) overgedragen aan Charles van Voorst Vader.

Bouw voorbereidingen

Er is een voorstudie (pre-scan) in het veld uitgevoerd waarbij ruim 10 mogelijke projecten gevonden zijn. Hiervoor bleek onvoldoende budget beschikbaar. Uit deze voorstudie zijn 6 ‘community’ projecten geselecteerd. Elk gekozen dorp vertegenwoordigde een van de 6 etnische groepen waarvan de ouders lid zijn van Sathiko Sath Nepal. In samenspraak met onze lokale projectleider Himal Ghimire is in elk dorp een groep van eigenaren benoemd en een bouwteam. Deze hebben meegedacht over het uiteindelijke plan.
Daarna is door een lokaal ingenieursbureau een bouwkundig ontwerp gemaakt en een gedetailleerd budget. Hierbij is uitgangspunt geweest dat de lokale bevolking de (bouw)arbeid zou leveren tegen het uurtarief dat geldt voor landarbeiders, en dat het Noodfonds (CDF) alle materialen zou aankopen en afleveren alsmede de benodigde specialistische arbeid. Alle bouwwerken moesten voldoen aan de nieuwste voorschriften qua aardbevingsbestendigheid, en moesten worden goedgekeurd in Kathmandu.

De zes herstel projecten

Peltic set replacement and Community House, Bhimkori, Kavre
In Bhimkori was de waterkrachtinstallatie (‘peltic set’) en het bijbehorende gebouwtje getroffen door de aardbeving. De peltic set leverde elektriciteit voor met name verlichting in het hoger liggende dorp. Het project omvatte herstel van de waterkrachtinstallatie en integratie daarvan in een nieuw te bouwen gemeenschapshuis, inclusief keukentje en toilet.

Previous slide
Next slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn gekocht:
een nieuwe peltic turbine, water taps in 19 huizen, een hek rond het community house, verbetering van het watertoevoer systeem boven en meubilair voor het gebouw.

Community House, Sisakhani, Kavre
Het project in Sisakhani bestond uit het bouwen van een gemeenschapshuis met 2 toiletten. Een van de dorpsbewoners stelde een stuk grond gratis beschikbaar om dit huis te kunnen bouwen midden in het dorp. Het dorp ligt hoog in de bergen en is moeilijk bereikbaar. Het community house wordt gebruikt voor dorpsvergaderingen, voor cursussen en is ook voor noodopvang geschikt.

Previous slide
Next slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn voor het community house gekocht:
2 desktop pc’s en een printer, 50 stoelen, vloerbedekking, tafels, gordijnen, een afdak tussen zijwand en dak, en een hek rond het gebouw.

School Building VDC, Babare, Dolakha
Babare ligt ook heel ver van de bewoonde wereld aan de voet van hogere bergen. De bestaande schoolgebouwen waren verwoest of onbruikbaar geworden door instortingsgevaar. Afgesproken is een nieuw schoolgebouw te maken met 4 lokalen. Omdat het gebouw tegen een helling gepland was, moest zeer veel graafwerk verricht worden, waarbij grote rotsblokken tevoorschijn kwamen. Deze moesten verwijderd worden, wat veel werk was. Ook moest een waterstroompje worden omgelegd. Zo ontstond een aanzienlijke claim voor meerkosten t.o.v. de begroting, die na zware onderhandelingen uiteindelijk in der minne geschikt is.
Previous slide
Next slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn gekocht:
2 desktop pc’s en een printer, onderwijsmaterialen, muziekinstrumenten.

School Building VDC, Shreechaure, Okladungha
Shreechaure ligt 2 dagen rijden van Kathmandu. Het bestaande schoolgebouw was verwoest en afgesproken is een nieuwe school te bouwen met 3 klaslokalen voor de laagste klassen. En een nieuw toiletgebouwtje met 2 toiletten. Het project is zeer voortvarend ter hand genomen en binnen budget geëindigd. De hand-over van het project was een fantastisch feest waarbij wij ongeveer bezweken onder de bloemenkransen.
Previous slide
Next slide

Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn voor de school gekocht:
2 desktop pc’s en een printer, onderwijsmaterialen, 30 schoolbanken en ander meubilair, 5 kantoorstoelen.

Health Post Building, Khalte, Dhading
De bestaande Health Post bestond uit een tent (noodvoorziening) die eerst door een hagelbui geperforeerd was en daarna weggeblazen in een storm. Plan was een nieuw gebouw neer te zetten, met diverse ruimtes. Bij het ontwerp van de Health Post was ook nog het Ministerie van Gezondheid betrokken, die met een veel groter plan kwam, namelijk om een ziekenhuisje te bouwen. Dit pakte natuurlijk veel duurder uit dan het beschikbare budget, en is dus weer van tafel gegaan voor het originele plan. Toen we met bouwen wilden starten kwam het lokale team met aanvullende salariseisen, nl. 3 keer het afgesproken uurloon. Hierdoor kwam het project tot stilstand. Uiteindelijk heeft de Rotary een aannemer uit Kathmandu gevonden die de Health Post voor het begrote bedrag wilde bouwen. Er is besloten het project op deze manier te realiseren, hoewel wij zeer teleurgesteld waren over de opstelling van de lokale betrokkenen. Het geplaatste gebouw is zo ontworpen dat er later nog een verdieping op kan worden geplaatst. Het gebouw werd door de Rotaryclub overhandigd.
Previous slide
Next slide
Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn voor de Health Post gekocht:
2 bedden voor patiënten, 2 baby bedjes.
Kari Khola Drinking Water Supply, Dumka, Sindhuli
Door de aardbeving waren de waterbronnen die in het dorp beschikbaar waren verstoord. Ze leverden geen water meer. De dorpelingen moesten 2 uur lopen om water uit een nabijgelegen beek te halen. Het plan was een aftap in de rivier te maken, en die te koppelen aan een waterpijp die deels ingegraven zou worden en deels opgehangen tussen steunpilaren. De totale lengte was ca 2,5 kilometer, en de pijp liep omlaag (druk-ontlasting nodig!). Aan de dorpszijde was een opvangtank van 28.000 liter gepland. Het oorspronkelijk geraamde budget uit de pre-scan bleek veel te laag te zijn. Onze voorzitter Hilde Noë, die Frans was opgevolgd, heeft een bevriende stichting uit Noordoost Nederland (Mondiale Woonhulp) bereid gevonden om de benodigde 15.000 euro in te brengen in het Noodfonds mits dit voor een bouwwerk was. In goed overleg is besloten dit extra geld te reserveren voor de Health Post en het corresponderende bedrag over te hevelen naar dit Drinking Water supply project. Heel fantastisch was dat de dorpsbewoners hebben aangeboden om gratis arbeid te leveren voor het project om het zo financieel haalbaar te maken. Wat een betrokkenheid! De overhandiging van het project was een groot feest met vele blije gezichten.
Previous slide
Next slide
Met het resterende budget (Extra for Needs) zijn betaald:
een deel van de reparatiekosten van de schade die tijdens de monsoon van 2020 ontstaan was aan het instroomfilter en aan een deel van de ingegraven pijpleiding. Het systeem is nu weer operationeel.

Financiële verantwoording

Door Frans van Meerwijk is met de lokale Rotaryclub Jawalakhel een uitgebreid manual opgesteld hoe de uitgaven beheerst en gecontroleerd zouden worden. Ook is onze lokale accountant Baker Tilly ingehuurd om periodiek de uitgaven te controleren en overzichten te maken.

Voor elke majeure uitgave in elk project werden 2 à 3 offertes verzameld door een Rotary vertegenwoordiger (Banik), waarna door het zittende Rotary bestuur met enkele ex Rotary presidenten beslist werd wie de opdracht kreeg. De lokaal bestede werkuren werden bijgehouden door het lokale bouwteam en periodiek gecontroleerd door onze projectleider (Himal Ghimire).

Tijdens de uitvoering van de projecten hebben bestuursleden van Sathiko Sath een aantal projecten ter plaatse bezocht. En ook waren wij zoveel mogelijk aanwezig bij de overhandiging van de projecten aan de lokale eigenaar committees.

Dankzij deze systematiek zijn grote verrassingen vermeden, en zijn de 6 bouwprojecten uiteindelijk iets boven het gecalculeerde budget -maar binnen het in Nederland beschikbare budget- geëindigd.

Na overhandiging van de 6 projecten en afronding van de laatste audit bleek er totaal ca. 15.000 euro over te zijn (deels bij de Rotary in Nepal en deels bij Sathiko Sath in Nederland). Besloten is met de stuurgroep in Nepal dit geld te besteden aan dringende wensen vanuit de afgeronde projecten, waarbij goed-gelopen projecten meer geld kregen dan ‘probleem’ projecten. Ook deze activiteit is gecoördineerd met de dorpen door Himal Ghimire.

In onderstaande tabel “CDF (Noodfonds) projects, Financial overview, as executed” staan de relevante bedragen, waarbij aangetekend moet worden dat de omrekening van Nepalese Roepees naar euros en vice versa schattingen zijn omdat de wisselkoers sterk gefluctueerd heeft over de betrokken periode.

Al met al gaat onze grote dank uit naar alle schenkers die het Noodfonds gesteund hebben !

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.