Hoe

--> wij helpen de kinderen door:

Het bieden van nieuwe kansen aan kinderen uit zeer arme gezinnen

De kinderen worden geselecteerd uit zeer arme gezinnen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen jongens en meisjes en tussen verschillende etnische groepen. Nieuwe kandidaat kinderen van rond de 7 jaar worden voorgesteld door de leden van de Parents’ Committee (soort ouderraad) en getoetst aan onze selectiecriteria, waarbij een belangrijk criterium is dat de kinderen echt uit een arm gezin komen.
De kinderen blijven niet in hun dorp in de bergen wonen, maar komen naar Kathmandu. Daar worden ze gehuisvest in ons eigen hostel. Dit is al zo sinds de start van Sathiko Sath in 2009. Het toenmalige bestuur had er namelijk geen goed gevoel bij om de kinderen in het grootschalige boarding house van de school te plaatsen. Dat de kinderen niet meer thuis in hun dorp wonen heeft al genoeg impact op hen. Een eigen hostel biedt veiligheid en geborgenheid, familiegevoel en meer aandacht voor huiswerkbegeleiding.
Sathiko Sath gelooft in een kleinschalige opzet met korte communicatielijnen waardoor de bestuursleden en adviseurs alle kinderen kennen en voor zover mogelijk ook hun ouders. Alle ouders zijn lid van Sathiko Sath Nepal (SSN), de zusterorganisatie van Sathiko Sath Nederland. Zij worden vertegenwoordigd door de Parents’ Committee.

Het betalen van hun opleiding en huisvesting en hen te begeleiden naar volwassenheid door:

  • de kinderen naar een uitstekende school in Kathmandu te laten gaan
  • een langdurig contract met deze school af te sluiten en hen zo zekerheid te bieden
  • hen te laten wonen in onze eigen huiselijke en veilige hostels vlak bij de school
  • kinderen uit verschillende etnische groepen aan te nemen
  • hen intensief te begeleiden bij studie en bij beroepskeuze
  • hun ouders actief te betrekken bij de opleiding en opvoeding, o.a. door verplichte deelname aan de Nepalese stichting en een vertegenwoordiging in de Parents’ Committee (een soort ouderraad) in het stichtingsbestuur.

Het betrekken van de ouders

Ouders van kinderen die hoog in de bergen in afgelegen dorpen wonen dragen de opvoeding en de opleiding van hun jonge kinderen over aan uncle Ratna en auntie Reba. Ze moeten hun kinderen weliswaar hierin loslaten, maar Sathiko Sath betrekt de ouders zeer nadrukkelijk bij de opvoeding.
Alle ouders zijn verplicht lid van Sathiko Sath Nepal en zij dragen ook financieel een gering bedrag bij aan het budget van Sathiko Sath Nepal.

Een aantal ouders vertegenwoordigt alle ouders in de Parents’ Committee, een soort ouderraad. Deze Committee is intermediair tussen de ouders in de dorpen, Ratna Dangol als manager van het hostel en het Nepalese Sathiko Sath bestuur.
Eenmaal per jaar komen alle ouders (voor zover hun werk dat toelaat) naar de AGM (Annual General Meeting). Dit is een feestelijke bijeenkomst waar de jaarverslagen worden goedgekeurd in aanwezigheid van een vast lid van het gemeentebestuur van Lalitpur, de gemeente waar het hostel staat.
Soms wordt er een gezamenlijke picknick gehouden: de kinderen, hun ouders en de begeleiders van het hostel.
Om het contact met hun ouders, familie en dorpsgenoten in stand te houden gaan de kinderen elke vakantie naar hun dorpen terug. Ze reizen dan, begeleid door de oudere kinderen en/of hun ouders zo ver mogelijk met de bus terug. Het laatste stuk wordt vaak lopend afgelegd. Omdat het gsm-netwerk de laatste jaren ook in de bergen verbetert, wordt voor Ratna het contact met een aantal ouders gemakkelijker. Helaas geldt dit nog niet voor alle dorpen.

Het verzamelen van donaties

Zonder de donaties van onze supporters, zowel particuliere donateurs als bedrijven, instellingen en fondsen, kan Sathiko Sath niets beginnen. Wij zijn zeer dankbaar voor deze bijdragen, of dit nu een eenmalige gift is, een periodieke bijdrage, schenkingen of dat we geholpen worden met adviezen, het uitvoeren van klussen of het ontvangen van materiële zaken. Wij willen zoveel mogelijk de uitgaven besteden aan de doelstelling van Sathiko Sath. Zo zijn al onze bestuursleden vrijwilligers die hun diensten kosteloos ter beschikking stellen. Daardoor lukt het ons om maar liefst 95% van onze inkomsten te besteden aan alles wat ten goede aan de kinderen komt. Maar we ontkomen niet aan uitgaven om de stichting draaiend te houden, zoals kosten voor fondsenwerving, administratie, beheer en bestuur.

Het betrekken van donateurs en sponsors bij Sathiko Sath

Wij vinden het belangrijk om supporters te bedanken voor hun bijdrage en hen te betrekken bij het werk. Dat doen we door te vertellen over de ontwikkelingen binnen Sathiko Sath en ook over de veranderingen die bijdragen van sponsors en donateurs teweeg hebben gebracht bij de kinderen en indirect ook in de dorpsgemeenschappen.

Via onze website, via facebook en met onze nieuwsbrieven verschaffen wij al onze belanghebbenden de meest actuele informatie.

Wat Sathiko Sath kan doen voor een bedrag van ….

Aanmelden nieuwsbrief

Sathiko Sath, dat staat voor: “Vrienden helpen Vrienden”.

Ons logo is afkomstig uit het oude Boeddhistische verhaal over de vier vrienden, dat overal in de Himalaya verteld en uitgebeeld wordt. De olifant, de aap, de haas en de vogel kunnen in hun eentje niets bereiken; ze moeten samenwerken om te slagen. De vogel laat het zaadje op de grond vallen, de haas bedekt het met aarde, de aap bemest het en de olifant geeft het water, tot het is uitgegroeid tot een prachtige boom. En dan kunnen ze, door op elkaars schouders te gaan staan, er de vruchten van plukken.