Wat doet Sathiko Sath

Wanneer wij westerlingen in de Himalaya gaan trekken of klimmen, hebben we daarbij de hulp van mensen uit de bergen nodig. De gidsen, koks en dragers die trekkings en expedities in het hooggebergte ondersteunen, behoren tot diverse bevolkingsgroepen zoals Sherpa, Tamang, Magar, Gurung en Newari. Onderweg maken we via hen kennis met de leefomstandigheden van deze bergvolken, die veelal arm zijn en hun kinderen weinig perspectief kunnen bieden op een betere toekomst. Het onderwijs in hun dorpen is slecht en de mogelijkheden om zich te ontplooien zijn er beperkt.

Doel

Sathiko Sath is in 2009 opgericht om deze kinderen meer kansen te geven. We doen dat door ze goed onderwijs aan te bieden op een van de beste scholen in Kathmandu, de Little Angels’ School (LAS). De oprichter van deze school was zelf ooit een ‘bergkind’; hij kent de achtergrond van onze kinderen dan ook goed.
Wij garanderen ‘onze’ kinderen minimaal tien jaar scholing op de LAS, gevolgd door twee jaar hoger secundair onderwijs of een beroepsopleiding. Dit verzekert hen van een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden.
We streven naar een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes en tussen de etnische groepen. Ook kinderen met een fysieke handicap komen in aanmerking voor plaatsing.
Momenteel (schooljaar 2021-2022) hebben we 42 kinderen onder onze hoede.

Wij bieden de kinderen:

  • goed onderwijs, waarbij sport, dans en kunsten ruim aandacht krijgen;
  • alle benodigde schoolboeken en overige schoolspullen, zoals schrijfgerei en schriften;
  • schooluniform en sportkleding, inclusief schoeisel;
  • huiswerkbegeleiding en advies bij beroepskeuze;
  • digitale vaardigheden (e-learning en e-library);
  • onderdak en volledige verzorging.

Huisvesting

De kinderen die via Sathiko Sath naar school gaan in Kathmandu, hebben daar ook onderdak nodig. De stichting huurt daarom twee dicht bij elkaar gelegen huizen waar de kinderen wonen, spelen en studeren. Ze worden er begeleid door Nepalese zorgouders. Eén huis wordt bewoond door de meisjes, het andere huis door de jongens. Dit huis is de centrale plek voor eten en andere gemeenschappelijke activiteiten en heeft een buiten speelplaats.
De kinderen helpen mee in huis van schoonmaken tot koken, van technische reparaties tot het verbouwen van groente. Ze leren respectvol omgaan met kinderen met andere gewoontes en achtergronden en ontwikkelen een grote mate van zelfstandigheid.
De huisvesting voldoet aan de eisen die door de Nepalese overheid aan hostels worden gesteld.

Begeleiding en resultaten

De overgang van de thuissituatie naar het wonen in de huizen in de stad is groot. De kinderen worden daarom door zowel de zorgouders als de school nauwlettend gevolgd en waar nodig extra begeleid. Hun vorderingen worden ieder kwartaal uitvoerig besproken. Er is ook regelmatig overleg van de zorgouders en de begeleiders met de school en de ouders.
Het gaat goed met de kinderen: hun resultaten zijn uitstekend en ze zijn uiterst gemotiveerd.

Kosten

Het benodigde bedrag voor scholing en onderdak bedraagt momenteel circa € 650 resp. € 1.100 per kind per jaar. Dit bedrag is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en afgesloten contracten. Er wordt voortdurend scherp gelet op de beheersing van de kosten. Elk jaar wordt er verantwoording over de uitgaven afgelegd in de jaarstukken, die zowel door Nederlandse als Nepalese accountants worden gecontroleerd.DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.