Periodiek doneren

Wilt u ons langdurig ondersteunen, d.w.z. voor minstens 5 jaar?
En wilt u ook gebruik maken van belastingvoordeel?
Dan zijn er twee manieren om dit te doen nl

    via een onderling contract met Sathiko Sath,
    met een notariële acte.

Aan u de keuze.
In beide gevallen geldt hetzelfde fiscale voordeel en zijn ook de kosten gelijk, omdat onze (huis)notaris het kosteloos voor u wilt regelen. De eerste route is wel de eenvoudigste, snelste.
Bij een schenking van meer dan € 2.000 p.j. neigen wij naar het advies om alles notarieel te laten vast leggen.
Boven de € 5.000 stellen wij deze route echt op prijs.

Het fiscale voordeel
Rekenvoorbeeld: u sluit een contract af voor een periode van vijf jaar en voor een bedrag van €250 per jaar. Wanneer uw inkomen in de hoogste belastingschijf (52%) valt, heeft u een jaarlijkse volledige aftrek van €250 en betaalt u € 130 minder belasting. Valt uw inkomen in de 38%-belastingschijf, dan betaalt u €95 minder belasting. Wanneer u rekening houdt met dit voordeel dan zou u het te doneren bedrag kunnen verhogen naar € 380 resp. € 345 zodat u op deze wijze werkelijk € 250 uitgeeft.
Op de website van anbi.nl staat een schenkingscalculator, waaraan u helaas geen rechten kunt ontlenen.

Vragen
Bent u geïnteresseerd, maar heeft u nog vragen? Mail dan naar onze penningmeester of mail/bel vrijblijvend met mr. Klaas Wildeboer, notaris bij Notariaat Vries te Tynaarlo, e-mail: info@notariaatvries.nl, telefoon: 0592-541219.

Het onderlinge contract
U kunt een deels al ingevuld formulier van de Belastingdienst hier downloaden. Lukt het downloaden of invullen niet, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester.

Let u op de volgende zaken bij het invullen van het contract:
• Lees de toelichting onderaan het formulier goed door
• Graag het formulier digitaal invullen
• Indien met de hand, gebruik dan s.v.p. een donkere pen, schrijf met blokletters en vul beide delen van het formulier in
• Heeft u een partner? Vul dan ook haar/zijn gegevens in; de partner moet ook ondertekenen
• Vul s.v.p. in het veld Telefoon ook uw mailadres, voor verdere correspondentie met ons
• Wij vragen minimaal een donatie van € 50 per jaar uit kostenoverwegingen.
Graag invullen, printen, ondertekenen, scannen en opsturen per mail naar de penningmeester of opsturen naar J. Bouma, Menamerdyk 41, 9045 RA Bitgummole.