Nieuwsbrief Noodfonds SKS/HT – 19 juni 2015

Grondwerk

Zoals wij al berichtten in de vorige update, waren SkS-voorzitter Frans van Meerwijk en HT-reisleider Jan Midde de afgelopen weken in Kathmandu. Jan was al eerder thuisgekomen en donderdag 18 juni is ook Frans teruggekeerd. Er is veel werk verzet: Het Nepalese bestuur van SkS, de ouders van de kinderen en gidsen en dragers van HT zijn geïnformeerd over de plannen en de Guidelines. Er is een onafhankelijk Nepalees projectteam samengesteld dat de wederopbouwactiviteiten zal coördineren. Er is contact gezocht met andere NGO’s, om tot samenwerking te komen en overlap te vermijden. Er is gesproken met lokale organisaties die aardbevingsbestendig en duurzaam bouwen. En er is ook nog een bezoek gebracht aan enkele van de getroffen dorpen.

Collectief boven individu
De SkS-ouders en gidsen en dragers van HT dachten begrijpelijkerwijs dat zij persoonlijke financiële ondersteuning zouden krijgen uit het Noodfonds. Echter het aantal getroffen families is daarvoor simpelweg te groot en het bedrag in het Noodfonds niet toereikend. Het helpen van slechts enkele families in de dorpen zou bovendien voor een pijnlijke tweespalt kunnen zorgen. De in het Nepalees vertaalde Guidelines gaven meer duidelijkheid; uiteindelijk begrepen vrijwel alle betrokkenen dat het beter is de hulp ten goede te laten komen aan de hele gemeenschap, zodat iedereen er profijt van heeft.

Bezoek aan Dhading
Met HT-reisleider Jan Midde, die al in een aantal andere dorpen was geweest, en enkele anderen werd een bezoek gebracht aan het dorp van HT-gids Raju Gurung in het district Dhading. Slechts een klein deel van de huizen hier is volledig verwoest, maar na overheidsinspectie zijn er van de 217 huizen in het dorp maar liefst 185 onbewoonbaar verklaard. Al deze huizen zullen geheel moeten worden afgebroken. Het was een indrukwekkend bezoek. De mensen ter plaatse lieten een grote zelfredzaamheid zien maar duidelijk is ook dat velen zijn getraumatiseerd.

Projectorganisatie
Een andere klus was het samenstellen van een onafhankelijk Project Steering Committee (PSC). Onze vrienden van de Rotary Club of Jawalakhel hebben ons plan omarmd: voorzitter Basu Dev Neupane, vaste adviseur van SkS, Rotarians  met verschillende achtergronden en ook enkele experts van buiten de Rotary waren bereid zich in te zetten voor ons project en vrijwillig zitting te nemen in het PSC. De afgelopen twee weken was dit comité een ware denktank en zijn de fundamenten gelegd voor het behalen van de projectdoelen.
Om belangenverstrengeling te voorkomen krijgen de directe begunstigden bij dit alles slechts een adviserende rol. Er zal uit de gelederen van de HT-gidsen en -dragers en ouders van de SkS-kinderen een adviesraad worden samengesteld: één afgevaardigde per etnische groep.

Projectaanpak
In de vele gesprekken die Frans en Jan tijdens hun verblijf in Nepal voerden – te veel om hier allemaal op te noemen – kwam een duidelijke rode lijn naar voren: steeds opnieuw werd hun op het hart gedrukt zorgvuldig en planmatig te werk te gaan. En vooral om samenwerking te zoeken met andere NGO’s en lokale overheden zodat de beschikbare middelen op de meeste efficiënte wijze besteed kunnen worden.
Tijdens de moesson kunnen er geen opbouwactiviteiten worden uitgevoerd en de gevolgen van de moesson zijn ongewis. Dat daagt ons uit om deze periode goed te gebruiken voor de voorbereidingen.

Projectdoelen
De belangrijkste doelen van het Rebuilding Plan zijn geformuleerd. We streven ernaar dat de begunstigden van het Noodfonds na voltooiing van de wederopbouwactiviteiten:

  • weer op een waardige wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien volgens de plaatselijk geldende normen;
  • in hun dorpen beschikken over een adequate, sociaal acceptabele fysieke infrastructuur, waaronder gemeenschappelijke diensten en faciliteiten;
  • kennis en vaardigheden hebben opgedaan met betrekking tot het aardbevingsbestendig bouwen in risicogebieden.

Memorandum of Understanding
Op de laatste dag van Frans’ verblijf kon door het Project Steering Committee het Memorandum of Understanding met SkS Nederland/HT Wandelreizen worden ondertekend. Dit document is de werkovereenkomst die als kader zal dienen voor de verdere ontwikkeling van het wederopbouwproject.
Het grondwerk is gedaan, nu moeten we geduld oefenen tot het natuurgeweld is bedaard. Na de moesson en de festivals Dashain en Tihar – dit jaar ongetwijfeld met een extra lading – kunnen dan de steigers omhoog en de handen letterlijk uit de mouwen.

Het Noodfonds blijft voorlopig open voor donaties.
Rekeningnummer NL12RABO 0110 4606 26, ten name van Sathiko Sath onder vermelding van Noodfonds SkS-HT. BIC/SWIFT-code: RABONL2U.DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.