Nieuwsbrief december 2009

Geschreven door IreneSkS op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Sathiko Sath, het studiefonds voor ‘onze’ Nepalese kinderen

Graag willen we jullie meer vertellen over Sathiko Sath. ‘Wij’, dat is een groepje enthousiaste reisleiders en deelnemers van HT Wandelreizen. We vormen het bestuur van deze nog jonge stichting. Je zou kunnen zeggen dat we, zoals zovele anderen die rondtrokken in Nepal, ons hart verloren hebben aan dit prachtige land. We voelen ons ook verbonden met de bewoners. Iedere keer wanneer we daar zijn, worden we geraakt door de omstandigheden waarin onze gidsen, onze koks en dragers en hun familie leven. Daarom wilden we iets voor ze doen. In onze gesprekken met de HT-medewerkers in Nepal ging en gaat het vaak over de toekomst van hun kinderen. Er blijkt vooral nood aan écht goed onderwijs. Maar dan kom je al snel terecht bij privéscholen en die zijn onbetaalbaar voor onze mensen. Daarom is Sathiko Sath een studiefonds.
Onze officiële oprichting was in maart 2009. Sinds die tijd is er veel gebeurd: we hebben een website, we zijn ANBI gekeurd (d.w.z. dat de belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling), we zijn te vinden in de lijst van Goede Doelen en we hebben, niet onbelangrijk, een eigen bankrekening (banknr. 1104.60.626 te Zuidlaren). Gelukkig zijn er al instellingen en mensen die ons financieel ondersteunen. Dat is hard nodig. Want ons plan is om in april 2010, wanneer het nieuwe schooljaar in Nepal van start gaat, een aantal kinderen op onze kosten te laten studeren. Daarvoor is op dit moment voldoende geld in kas. Hierbij van harte dank aan alle donateurs!

Het afgelopen najaar waren we met een aantal bestuursleden in Kathmandu. Wij hebben toen het nodige voorbereidende werk gedaan om dit ‘papieren’ plan daadwerkelijk handen en voeten te geven. Samen met de Nepalese zusterstichting (daarin zijn de verschillende stammen die voor HT werken vertegenwoordigd) maakten we een lijstje van vijf goede scholen. Daarna zijn we gaan kijken hoe het er echt was. We letten daarbij op een aantal zaken: wat is het percentage geslaagden bij het centrale examen aan het eind van klas 10, heeft de school een eigen onderwijsfilosofie en hoe realiseert ze die in de praktijk, hoe zien de klaslokalen en het lesmateriaal er uit, is het er schoon, hoe gedragen de leerlingen zich, zijn er naast de lessen nog andere activiteiten zoals muziek, dans en sport, hoe is de sfeer in het algemeen, hoe staat het met de bereikbaarheid van de school. We wilden ook weten of ‘onze’ kinderen zich daar thuis zouden voelen.
Het was buitengewoon interessante expeditie. Er was één school die er echt uitsprong, de Little’Angels School. Zij staat staat te boek als een van de beste scholen van Nepal, ook bij belangeloze buitenstaanders. De principal van de school is zelf afkomstig uit een klein bergdorp. Hij heeft ondervonden, toen hij na klas 10 naar Kathmandu kwam, dat het niveau van zijn dorpsschool veel te laag was. Hij werd toen een aantal klassen teruggezet. Maar hij was een volhouder. In dat licht is het niet vreemd dat deze school een flink aantal gesponsorde leerlingen heeft. Onze kinderen zullen er dus niet in een uitzonderingspositie terecht komen. Op deze school worden niet alleen de leerlingen nauwgezet begeleid, maar ook hun ouders. Dat is veel waard. Want hoe doe je dat als vader of als moeder wanneer je kind zoveel nieuwe dingen leert en je zelf niet of nauwelijks kunt lezen of schrijven? De kinderen worden met bussen opgehaald in heel Kathmandu. Het maakt niet uit waar ze wonen. Ze kunnen dus thuis (of bij familie) blijven wonen. En tot slot – en dat is zeker niet onbelangrijk – deze school biedt ons goede financiële voorwaarden. Voor een stichting zoals de onze bestaat de mogelijkheid om het hele bedrag tot en met klas 10 ineens te betalen tegen interessante voorwaarden. In die prijs zijn alle aspecten van het onderwijs begrepen, ook de praktische zaken zoals vervoer. De constructie wordt juridisch vastgelegd. Deze wijze van betalen levert nog een belangrijk voordeel op: een kind is ervan verzekerd dat het de school kan afmaken tot en met klas 10. Maar het betekent ook dat we aanvankelijk over een groot kapitaal moeten beschikken en dat er minder kinderen tegelijk kunnen starten. Toch is het zeker het overwegen waard. Een tweede financieel voordeel dat deze school biedt: tien kinderen op school betekent één gratis. Daarnaast is het voor ons als bestuur is wel zo praktisch wanneer onze kinderen op dezelfde school zitten. Het monitoren wordt op deze manier een stuk eenvoudiger.

Toen de schoolkeuze rond was, kwam er een spannend moment. Tijdens een plenaire vergadering voor alle Nepalese medewerkers van HT op 21 november in hotel Amar, werd via loting een aantal kinderen gekozen. Iedereen was het erover eens dat loten de eerlijkste manier was. Vooralsnog kwamen alleen die gezinnen in aanmerking die geen steun krijgen vanuit Nederland. Er ging één kind per gezin ‘in de pot’. We hebben toen ook besloten alvast meer kinderen in te loten dan waar we nu geld beschikbaar voor hebben zodat we onmiddellijk verder kunnen wanneer onze middelen het toelaten.
Maar voor het zover was moest alles goed worden uitgelegd in meerdere versies. Tot onze verbazing gingen ze over, in onze ogen, vaak kleine dingen: hoe dat nou precies ging met het vervoer naar school, hoe het moest met de lunch. Er waren geen vragen over het onderwijs zelf. We realiseerden ons op dat moment heel scherp – en dat was ook confronterend – dat je dergelijke vragen niet kúnt stellen als je zelf niet of nauwelijks naar school bent geweest. Maar alles werd beantwoord en besproken. Gelukkig hadden we Amar (van het hotel) als vertaler. Sommige vragen konden nog niet beantwoord worden. Zo hadden we vorig jaar besloten, eveneens in overleg met de Nepalese HT-medewerkers, dat de ouders 10% van de studiekosten zelf zouden betalen. Zo konden ze zich mee verantwoordelijk voelen voor het studieproject. Die verantwoordelijkheid wil iedereen nog steeds. De vraag is alleen in hoeverre 10% een realistisch bedrag is. Het moet opnieuw bekeken worden.
Al bij al is het een groeiproces voor alle partijen waarbij standpunten steeds opnieuw gewogen worden.
De trekking heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Vader Kind
Tendi Sherpa Ang Dawa Sherpa
Kale Tamang Dhan Bahadur Tamang
Phuri Sherpa Sonam Sherpa
Bishnu Tamang Sabin Tamang
Lanam Tamang Uma Tamang
Dil Bahadur Magar Susan Magar
Mahesh Dhaubahdur Martin Dhaubahdur
Sarki Sherpa Migmar Sherpa
Bhoj Kumar Tamang Chiming Dong Tamang
Chandra Tamang Laxmi Tamang
Chandra Magar Sujan Magar
Purna Tamang Chirring Tamang
Ram Bahadur Gr(?) Sunali Tamang
Lakpa Sherpa Zongbu Sherpa
Bil Bahadur Tamang Sweetie Tamang

De namen van de vaders en kinderen kunnen in enkele gevallen incorrect gespeld zijn.

Het kan zijn dat de ouders vlak voor de toelating half februari een ander kind aanwijzen.

Ondertussen zijn we al weer een maand verder. Maar we zitten niet stil.

Half februari gaan er weer twee bestuursleden naar Kathmandu. Daar zullen ze twee adviseurs spreken. De ene is een scholenexpert. De andere kan ondersteuning bieden aan het Nepalese bestuur.

In diezelfde periode hebben de inschrijvingen op de scholen plaats. Dan zullen we voor het eerst contracten afsluiten met de Little Angels’ School.

Daarnaast hebben we dan ook de tijd om de gezinnen van de gekozen leerlingen beter te leren kennen.

Uiteraard brengen we jullie daarna graag verslag uit van al deze ontmoetingen en van de nieuwste ontwikkelingen bij Sathiko Sath.

Wie meer wil weten over dit studiefonds, kan de website bekijken www.sathikosath.nl of mailen naar info@sathikosath.nl. Via de mail kan ook een telefonische afspraak worden gemaakt. En mocht je met de komende Kerstdagen nog iets goeds of aardigs voor een ander willen doen, alle bijdragen  voor een betere toekomst voor onze Nepalese kinderen zijn welkom!  Dat kan door een eenmalige bijdrage te storten op onze bankrekening 1104.60.626, t.n.v. Sathiko Sath, Zuidlaren. Je kunt ook kiezen voor een lijfrenteschenking. Dan is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan ook geen drempel. Je schenkt dan minstens vijf kalenderjaren of meer een vast bedrag aan Sathiko Sath. De overeenkomst moet worden vastgelegd in een ‘akte van schenking’. Het Notariaat Zuidlaren is bereid deze contracten vooalsnog gratis te regelen. Zie hiervoor www.notariaatzuidlaren.nl of bel 050 4091281. De contactpersoon voor Sathiko Sath is notaris Klaas Wildeboer. Hij is de penningmeester van onze stichting. Het is uiteraard ook nog steeds mogelijk voor donateurs die op persoonlijke titel een kind ondersteunen, om dit te laten lopen via Sathiko Sath (zie onze website, FAQ-lijst). Dat levert belastingvoordeel op.

Het is wellicht ook goed om te weten dat de bestuursleden dit werk op totaal vrijwillige basis doen. De enige kosten die ten laste van de stichting komen, zijn de zgn. maatschappelijke kosten, zoals bij voorbeeld de Kamer van Koophandel. Op deze manier gaat zeker 95 % van de inkomsten rechtstreeks naar het onderwijs van onze kinderen.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer er, dankzij jullie steun, in april nóg meer kinderen dan nu gepland naar de Little Angels’ School zouden kunnen gaan!DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.