Nieuwsbrief 1: het begin

Geschreven door IreneSkS op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

(Nieuwsbrief HT Wandelreizen)

Sathiko Sath, studiefonds voor Nepalese kinderen

Wanneer je aanwezig was op het grote feest van HT, dan heb je de lancering van Sathiko Sath kunnen meemaken. In de uitnodiging was er reeds aandacht voor deze stichting. Maar omdat ook veel lezers van deze Nieuwsbrief er niet bij waren op 27 juni, willen we er nu iets meer over vertellen.

Ontstaan Het zal niemand verbazen dat het plan voor dit studiefonds ontstond tijdens een trekking. Al lopend ontspon zich een gesprek over de toestand in Nepal: de politiek, de sociale context, een democratie die haar draai maar niet vindt en hoe belangrijk het dan is om jonge mensen goed op te leiden. Zij hebben de toekomst in handen! Maar zo eenvoudig ligt het daar niet met het onderwijs. Hoewel er tegenwoordig ook ver in de bergen schooltjes zijn (staatsonderwijs), het niveau ervan is vaak bedroevend laag. Kinderen die door willen naar de middelbare school en van daaruit wellicht naar hoger onderwijs, slagen daar vaak niet in omdat ze te weinig ‘bagage’ hebben. De oplossing ligt vaak in een goede privéschool. Nu zijn de Nepalese medewerkers van HT niet anders dan andere ouders: zij dromen ervan dat hun kinderen een beter leven hebben dan zijzelf. Hoewel het werk bij HT hen boven de armoedegrens brengt, beschikken zij niet over de middelen om privéscholen te kunnen betalen. Zo ontstond de gedachte om een fonds op te richten.
En nu De stichting is een juridisch feit. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We beschikken over een bankrekening. Door de belastingdienst zijn we aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit keurmerk maakt het voor de donateurs mogelijk om hun gift aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. Voor belastingaftrek van giften geldt wel een drempel van 1% van een bedrag dat is gerelateerd aan het totaal van inkomsten. Ook is de aftrek beperkt tot een bepaald maximum.
Je kunt ook kiezen voor een lijfrenteschenking. Wanneer je daarvoor kiest is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.. Er is dan geen drempel en er is geen maximum. Je schenkt dan minstens vijf kalenderjaren of meer een vast bedrag aan Sathiko Sath. De overeenkomst moet worden vastgelegd in een “akte van schenking”. Het Notariaat Zuidlaren is bereid deze contracten te regelen. Zie hiervoor www.notariaatzuidlaren.nl of bel 050-4091281. De contact persoon voor Sathiko Sath is notaris Klaas Wildeboer. Hij is penningmeester van onze stichting. Hij kan je meer informatie geven.
Ook in Nepal staat de zusterstichting op poten. In het bestuur ervan zijn de vijf stammen vertegenwoordigd die voor HT werken.
De nabije toekomst In de komende maanden zijn een paar bestuursleden in Kathmandu. Zij zullen in samenspraak met het Nepalese bestuur de kinderen selecteren die als eersten in aanmerking komen voor steun in het komende schooljaar (start april 2010). Een rechtvaardige verdeling van het geld is een van de prioriteiten. Daarom hebben we een vraag aan die mensen die reeds op eigen initiatief kindertjes in Nepal ondersteunen. Wij willen dit graag weten zodat er geen ongelijkheid ontstaat. Het kan ook een optie zijn om deze schenking via onze stichting te laten lopen gezien het mogelijk fiscale voordeel (zie boven). Naast de contacten met de gezinnen, overleggen we ook met de scholen van de kinderen. Er is grote aandacht voor een goed werkend controlesysteem; we willen weten of het geld echt goed terecht komt. In het licht hiervan is het goed te weten dat het Nederlandse bestuur op totaal vrijwillige basis werkt. Alleen door de maatschappij opgelegde kosten (bijv. het lidmaatschap van de K. v. .K.) komen ten laste van de stichting. Wij moeten op deze manier 95% van de inkomsten in het studiefonds kunnen investeren.

Het zal duidelijk zijn, wij kunnen dit niet alleen!! De naam van de stichting zegt het al: Sathiko Sath betekent: vrienden samen met en voor vrienden.
Meer weten? Eigen inbreng? Vragen? Zie www.sathikosath.nl of mail naar info@sathikosath.nl.
Meer nieuws in november, wanneer we terug zijn uit Kathmandu.

1 december 2009DONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.