Doneren

Sathiko Sath kan uw financiële steun goed gebruiken.

Aangezien onze Stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is (onze ANBI-status), kunt u uw gift aan ons ten laste van uw fiscale inkomen brengen. Uw bijdrage is aftrekbaar als deze (samen met bijdragen aan andere ANBI’s) boven een van uw verzamelinkomen afhankelijke drempel komt.
Daarvoor bestaan twee mogelijkheden: een eenmalige of een periodieke bijdrage.

Eenmalige donatie particulieren

U kunt ervoor kiezen een kind te helpen met een eenmalige bijdrage ten name van Sathiko Sath.
Onderaan deze pagina kunt u alles invullen, kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Rechtstreeks iets overmaken naar rekeningnummer NL12RABO0110460626 t.n.v. Stichting Sathiko Sath is natuurlijk ook mogelijk.
Wilt u graag een nota ontvangen nadat u een bedrag heeft overgemaakt? Mail dan naar de penningmeester.

Meerjarige bijdrage particulieren, voordelig voor u en voor ons

Overweegt u Sathiko Sath meerdere jaren achtereen te steunen, dan bestaat ook de mogelijkheid een periodieke schenking te doen. Met voor u als voordeel dat deze schenking ieder jaar volledig fiscaal aftrekbaar is. In dit geval is er geen inkomensafhankelijke drempel. Aan deze schenkingsvorm heeft de Belastingdienst wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • vastlegging in een contract of notariële acte;
  • vaste termijnen (u schenkt ieder jaar hetzelfde bedrag);
  • deelname voor minimaal 5 jaar.

Meer informatie en een downloadbare contract staan op de pagina Periodiek Doneren. Vragen? Zie adressen aldaar.

Bijdragen door niet-particulieren

Voor ondernemers, vennootschappen, verenigingen en stichtingen die ons willen steunen, gelden voor de mogelijkheid tot fiscale aftrek afwijkende regels, afhankelijk van de rechtsvorm en de mate van belastingplicht. Wilt u in deze hoedanigheid een gift doen, vraag dan uw belastingadviseur naar de fiscale effecten.

Uitvoeren eenmalige donatie

BedragDONEER EENMALIG

Kies een van de onder het pijltje getoonde bedragen of vul zelf een bedrag in.
(scholing (t/m klas 10) resp. onderdak in het hostel bedraagt voor één kind €630 resp. €1100 per jaar).
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Bedrag

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door hieronder te klikken op Aanmelden, gaat u akkoord met het overdragen van de door u verstrekte gegevens aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Eveneens gaat u dan akkoord met onze Privacyverklaring.