Doneren

Sathiko Sath kan uw financiële steun goed gebruiken.

Aangezien onze Stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u uw giften aan ons ten laste van uw fiscale inkomen brengen. Daarvoor bestaan twee mogelijkheden: een eenmalige of een periodieke bijdrage.

Eenmalige donatie particulieren

U kunt ervoor kiezen een kind te helpen met een eenmalige bijdrage ten name van Sathiko Sath.

Suggesties voor een eenmalige bijdrage:

  • Een van de onderstaande bedragen
  • Scholing voor één kind (t/m klas 10), € 630 per kind per jaar
  • Onderdak in het Sathiko Sath-huis voor één kind: € 1.100 per jaar

Uw bijdrage is aftrekbaar als deze (samen met bijdragen aan andere ANBI’s) boven een van uw verzamelinkomen afhankelijke drempel komt.

Klik op het onderstaande bedrag om dit direct te doneren:

€ 10,00  ·  € 25,00  ·  € 50,00  · € 100,00  ·  € 250,00  ·  € 650,00  ·  € 1.300,00

Wilt u een ander bedrag doneren? Maak dit dan over op rekeningnummer NL12RABO0110460626 t.n.v. Stichting Sathiko Sath.
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!

Wilt u graag een nota ontvangen nadat u een bedrag heeft overgemaakt? Mail dan naar de penningmeester.

Meerjarige bijdrage particulieren, voordelig voor u en voor ons

Overweegt u Sathiko Sath meerdere jaren achtereen te steunen, dan bestaat ook de mogelijkheid een periodieke schenking te doen. Met voor u als voordeel dat deze schenking ieder jaar volledig fiscaal aftrekbaar is. In dit geval is er geen inkomensafhankelijke drempel. Aan deze schenkingsvorm heeft de Belastingdienst wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • vastlegging in een contract of notariële acte;
  • vaste termijnen (u schenkt ieder jaar hetzelfde bedrag);
  • deelname voor minimaal 5 jaar.

Meer informatie en een downloadbare contract staan op de pagina Periodiek Doneren. Vragen? Zie adressen aldaar.

Bijdragen door niet-particulieren

Voor ondernemers, vennootschappen, verenigingen en stichtingen die ons willen steunen, gelden voor de mogelijkheid tot fiscale aftrek afwijkende regels, afhankelijk van de rechtsvorm en de mate van belastingplicht. Wilt u in deze hoedanigheid een gift doen, vraag dan uw belastingadviseur naar de fiscale effecten.