Doneer een bedrag

U kunt ervoor kiezen een kind te helpen met een eenmalige bijdrage ten name van Sathiko Sath.

Suggesties voor een eenmalige bijdrage:

  • Scholing voor één kind, € 650 per kind per jaar (vanaf april 2018 € 670)
  • Onderdak in het Sathiko Sath-huis voor één kind: € 1.300 per jaar

Ik wil het volgende bedrag doneren:

€ 10,00  ·  € 25,00  ·  € 50,00  · € 100,00  ·  € 250,00  ·  € 650,00  ·  € 1.300,00

Wilt u een ander bedrag doneren. Maak dit dan over op rekeningnummer NL12RABO0110460626 t.n.v. Stichting Sathiko Sath.
Voor elk bedrag onze hartelijke dank!