Nieuws

Het archief van SkS-nieuwsbrieven vindt u onder aan deze pagina.

Laatste nieuws:

Blijdschap en weemoed
Op donderdag 28 september werd de nieuwe voorzitter van Sathiko Sath geïnstalleerd, Charles van Voorst Vader.
Met deze overdracht werd een tijdperk afgesloten. Dit voorjaar trad Frans van Meerwijk af als voorzitter wegens gezondheidsredenen. Hij was de bevlogen man van het eerste uur, ongelooflijk betrokken, inspirerend en moedig. Het is niet mogelijk om in deze korte bijdrage recht te doen aan zijn betekenis voor Sathiko Sath. En al blijft hij gelukkig op de achtergrond nog bij ons, we missen hem nu al. We kunnen je niet genoeg danken, Frans. En we weten zeker dat onze vrienden in Nepal het precies zo ervaren.
Hilde Noë nam tijdelijk zijn taak over, tot Charles voldoende ingewerkt was. Met hem heeft Sathiko Sath weer een uitstekende, krachtdadige voorzitter. Dat heeft het bestuur ondertussen op veel momenten kunnen ondervinden.
Charles kreeg bij zijn aantreden niet de traditionele hamer aangereikt, maar een mini-olifantje. Daarmee staat hij in een traditie die dateert van het allereerste begin van de stichting.
Toen in november 2008 in Kathmandu besloten werd, samen met een hele groep gidsen en koks en dragers, om een studiefonds op te richten voor (hun) kansarme Nepalese kinderen, ontvingen Frans van Meerwijk en Hilde Noë een olifantje van een betrokken supporter. In het logo van Sathiko Sath heeft de olifant een dragende rol in de samenwerking met de aap, de haas en de vogel. In de oosterse traditie symboliseert hij wijsheid en kracht, geduld en mildheid, allemaal eigenschappen die passen bij een goede voorzitter.
Charles kwam echter evenmin met lege handen. In zijn maidenspeech wees hij op het vele werk dat er verzet was sinds de oprichting, met toch wel bijzondere resultaten. Om dat te benadrukken schonk hij Hilde een mooi handgemaakt bord met het logo van Sathiko Sath (dat staat Frans nog te wachten!). Verder lichtte hij toe waar op dit moment van zijn aantreden zijn prioriteiten komen te liggen. Fondsenwerving staat bovenaan het lijstje.

Wij zijn vol weemoed omdat Frans niet meer zo dicht bij ons kan zijn en wensen hem zoveel goeds in deze levensfase. Tegelijk zijn we ook blij met Charles en wensen hem een mooie en vruchtbare tijd bij Sathiko Sath. (29-9-17)

Een toevoeging op de Noodfonds-nieuwsbrief van mei: het dak zit inmiddels op de school van Okhaldhungha en ook de school in Babare schiet op. Zie de foto’s! (6-6-17 en 20-7-2017)

De Noodfonds-nieuwsbrief en onze ‘gewone’ nieuwsbrief zijn vandaag verzonden naar onze achterban. Ook hier op de website te lezen – onder Noodfonds resp. hieronder. (18-5-17)

Vandaag is de KidsRights Index 2017 gepubliceerd. Helaas is Nepal van plek 121 gezakt naar 125. De beide jaren daarvoor stond men echter op plek 129. Zó diep op de lijst van in totaal 165 landen, dus er is nog steeds werk aan de winkel! Zie voor meer uitleg over deze lijst: Foundation. (15-5-17)

Onze bestuursleden zijn al weer een tijdje terug van hun bezoek aan Nepal. Over een week of twee vertellen zij in twee nieuwsbrieven over hun wederwaardigheden. Hilde zal verslag doen van de activiteiten in Kathmandu, over de kinderen, de hostels en de scholen. Charles heeft een aantal herbouwlocaties bezocht en zal de Noodfonds-update vullen. (30-4-2017)

Een Goed Nieuw Jaar 2074!

Vandaag, op 13 april, begint in Nepal het nieuwe jaar. Een feestje dus.
Onze kinderen hebben weer een stapel mooie kaarten getekend, die vandaag bij een aantal van onze relaties in de bus zijn gevallen. Hieronder alle kaarten op het prikbord. Zodat iedereen kan zien welk een variëteit tevoorschijn is gekomen.

Alle financiële stukken en het jaarverslag voor het jaar juli 2015 – juli 2016 zijn geplaatst onder Organisatie(13-3-17)

Hilde Noe en Charles van Voorst Vader doen verslag over hun eerste week in Kathmandu.
“We startten met een gesprek met onze adviseur Basu Dev Neupane, vooral over de financiën en het noodfonds, plus de missie/visie en een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats), waarover het Nederlandse bestuur kort geleden heeft gebrainstormd. Een van de dingen die toen ook werden besproken, is een Teach-the-teacherproject in het kader van het terugbrengen van kennis naar de dorpen en duurzaamheid in projecten.
Dag 2: een uitgebreid bezoek met Ratna (huisbeheerder en verzorger) aan de Little Angels’ School. Een grote groep leraren gaf een presentatie over ieder SkS-kind. Ook het vorige hoofd van de school (oprichter) was toevallig aanwezig. ’s Middags bezoek aan de hostels: kinderen zien en van alles bespreken met Ratna. Een van de belangrijkste mededelingen was dat er om voldoende financiële armslag te houden voorlopig geen nieuwe kinderen bij kunnen.

Dag 4: clubmeeting Rotary met daarna overleg over de voortgang van de herbouw vanuit het noodfonds.
Dag 5: bezoek aan de KTM Universiteit om te spreken over mogelijkheden van een Teach-the-teacherproject.
Dag 6: Nepalese Board Meeting in ons jongenshuis. Uitwisseling van belevenissen, zorgen, het procedure manual, plannen etc.”
(12-2-17)

Er is recent een uitgebreide update verstuurd naar iedereen die een donatie heeft gedaan aan het Noodfonds van Sathiko Sath/HT Wandelreizen. In de vorm van een digitale nieuwsbrief per mail aan de SkS-bekenden (ook te vinden onder tab Noodfonds) en per post aan alle anderen. Een hele klus om achter de huisadressen te komen. Eindelijk zit er schot in het werk in Nepal. Dus er is eindelijk ook echt wat te melden.
(9-3-17)

Eind februari 2017 zijn opnieuw twee bestuursleden naar Kathmandu vertrokken. Zij zullen daar het Nepalese bestuur ontmoeten, natuurlijk bij onze huizen op bezoek gaan, overleg hebben met de accountant en nog veel meer. Als het lukt gaan zij ook de stad uit om te gaan kijken naar enkele herbouwprojecten die uit het Noodfonds worden gefinancierd.

De secretaris van het bestuur heeft weer een lezenswaardig jaarverslag gemaakt. Het verslagjaar loopt van half juli 2015 tot half juli 2016; gelijk op met de verslagleggingen in Nepal. In het verslag is ook een financiële verantwoording opgenomen. Het is hier te vinden.

Sathiko Sath was zeer vereerd om als eerste Goede Doel te mogen optreden op de nieuwe website van Shop & Doneer. In december 2015 en een deel nog van januari mochten wij – als enige – het donatiedoel zijn.
Zo’n activiteit van klikken – shoppen – doneren was nog wat onwennig voor onze volgers, maar desondanks zijn er toch mensen geweest die bereid waren om via een omweggetje online te winkelen en daarmee SkS te ondersteunen.
De opbrengst is € 80. Mooi meegenomen.

Nieuwsbrieven

Minimaal 2 keer per jaar verschijnt de SkS-nieuwsbrief, waarin u alles kunt lezen over de laatste stand van zaken bij de stichting. Als u teruggaat in de tijd, naar de eerste nieuwsbrieven, leest u daar alles over het prille, spannende begin. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrieven achtergrondverhalen over de kinderen, hun schoolprestaties, hun school en hun buitenschoolse activiteiten. Zo blijft u als belangstellende – en hopelijk als donateur – op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de stichting.
De nieuwsbrieven over het noodfonds vindt u onder het tabblad Noodfonds.

Eerder verschenen nieuwsbrieven

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen.

Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadresCopyright © Sathiko Sath 2017